-

Artikelen en materia medica

De informatie bij de middelen is informatief bedoeld en is niet bedoeld om zelf een diagnose te stellen of uzelf te behandelen. In dit kader verwijs ik ook naar mijn artikel over zelfzorgmiddelen waarin de gevolgen van het ondoordacht gebruik van homeopathische middelen staat beschreven. De verstrekte informatie kan nooit de diagnose, behandeling of het advies van een geneeskundige vervangen.

Neem nooit zomaar homeopathische middelen of wijzig iets in de reguliere medicatie zonder eerst het advies van respectievelijk een bekwame homeopaat of arts te vragen.

De teksten bij de middelen zijn alleen informatief bedoeld en dienen om een beeld te geven van wat de homeopathische materia medica ongeveer inhoudt. De beschrijvingen zijn vereenvoudigde samenvattingen en daarom niet compleet. Daarbij komt dat de beschrijvingen van de middelen meer klachten kunnen omvatten dan die waarvoor u het inneemt. Het is namelijk zo dat uw klachten bij het middel moeten passen en niet dat de symptomen van het middel bij u moeten horen. De verstrekte informatie is niet bedoeld voor zelfbehandeling en alleen een goede klassiek homeopaat kan bepalen of een bepaald middel werkelijk past bij uw klachten.

De klinische toepassingen zoals vermeld bij de middelen zijn slechts indicaties voor wat voor soort ziekten en diagnoses het middel mogelijk gebruikt kan worden. Er zijn meer middelen die men voor dezelfde diagnose of klacht kan gebruiken en welk middel men nodig heeft wordt bepaald door de individuele uiting van de klachten.

Het innemen van een middel zonder advies van een klassiek homeopaat valt onder de eigen verantwoording.

Gebruikte bronnen voor beschrijvingen middelen

Bij elk artikel staan de bronnen die ik heb gebruikt vermeld. Wat betreft de beschrijvingen van de homeopatische middelen gebruik ik vooral (maar niet uitsluitend) de volgende bronnen:

  • G. Vithoulkas; Materia Medica Viva (alle delen)
  • R. Morrison; Desktop guide; Hahnemann Clinic Publishing; 1993
  • A. van Lippe; Keynotes & redline symptoms of the materia medica; B. Jain publishers; 1993
  • W. Boericke; Pocket manual of homeopathic materia medica and repertory; B. Jain Publishers; 2000
  • S.R. Phatak; Materia medica of homeopathic medicines; B. Jain Publishers; 1993
  • C.M. Boger; A synoptic key of the materia medica; B. Jain Publishers; 1991
  • F. Schroyens; Synthesis 9.1; Homeopathic Book Publishers London; 2004
  • S. Lilienthal; Homoeopathic therapeutics; B. Jain Publishers LTD; 2000 (reprint)

 

 

Nieuws

Copyright 2012-2024 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design