-

Onderzoek naar homeopathie

Op deze pagina vindt u gegevens over onderzoeken waarbij homeopathie is betrokken. Deze onderzoeken kunt u ook vinden bij de verschillende relevante artikelen. Onderzoek en de praktijk heeft al lang geleden aangetoond dat homeopathie werkt. Er worden soms onderzoeken gedaan naar delen van de homeopathie en waarbij geen rekening gehouden wordt met de context en andere randvoorwaarden. Men onderzoekt bijvoorbeeld of een bepaald middel goed werkt bij een bepaalde diagnose (bijvoorbeeld Bryonia Alba tegen gewrichtsklachten). Deze onderzoeken komen uiteraard tot de conclusie dat homeopathie niet werkt. Als men deze wijze van onderzoeken zou toepassen op de reguliere geneeskunde zou men bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of antibiotica bij alle infecties werkt. Dan komt men ook tot de conclusie dat dat niet het geval is, aangezien antibiotica alleen bij bepaalde soorten infecties werkt (namelijk bacteriële infecties). Iedereen begrijpt dat maar helaas wordt deze wijze van onderzoeken toch nog vaak op homeopathie toegepast, zo ook bij het meest recente en bekendste onderzoek in de Lancet.

Onderstaande onderzoeken zijn vooral gebaseerd op klassieke homeopathie, met andere woorden patiënten werden geïndividualiseerd en kregen een passend middel in plaats van een standaard middel. Vandaar dat deze onderzoeken meer representatief zijn wat betreft onderzoek naar de homeopathische werkwijze dan sommige andere.

Publicaties in de media

Hieronder staan enkele publicaties in de media gebaseerd op onderzoek naar homeopathie. De bronnen van deze publicaties staan ook verder op deze pagina vermeld.

 • Publicatie: 'Homeopathie verhoogt levenskwaliteit chronisch zieken'
  Op deze website staat een samenvatting van onderzoek dat daadwerkelijk het effect van homeopathische behandelingen onderzocht. De meeste onderzoeken zijn gericht op een klein onderdeel van homeopathie of iets waarvan de wetenschappers denken dat het homeopathie is terwijl dat niet het geval is (zoals bij het onderzoek in de Lancet). Bij deze onderzoeken wordt door middel van een meting voor en na de behandeling gekeken wat het werkelijke effect van de behandeling is. De onderzoeken zijn in Bristol en Duitsland gedaan. In Bristol zijn 6544 patiënten gedurende 6 jaar gevolgd. Het resultaat was dat 70,7% duidelijke verbetering ondervond. Bij het onderzoek in Duitsland werden 3981 personen betrokken. Van deze groep mensen had 97% een chronische klacht die gemiddeld 8,8 jaar bestond. De conclusie was dat binnen 2 jaar de ernst van de ziekte aanzienlijk af nam terwijl de kwaliteit van leven juist toe nam. Hieronder staan de directe links naar deze onderzoeken.

 • Artikel: 'New study is boost to homoeopathy' op www.news.bbc.co.uk [Engels]
  Een nieuwsbericht op de BBC website over een onderzoek dat de werking van homeopathie bevestigt.

 • Artikel: 'An Overview of Positive Homeopathy Research and Surveys' op www.dcscience.net [Engels]
  Hier staat een overzicht over onderzoeken naar de werking van homeopathie. Het is een vrij compleet overzicht waaruit blijkt dat er genoeg onderzoek is dat positief is voor de werking van homeopathie.

 • Artikel: 'Homeopathy in the hospital - Hospital doctors testify' op www.boiron.com [Engels]
  Op deze webpagina staan verschillende links en informatie over artsen die in ziekenhuizen werken en die ook homeopathie gebruiken. Verschillende artsen verklaren dat homeopathie wel degelijk een gunstig effect heeft op hun patiënten.

 • Artikel: 'Homeopathy in the hospital - Hospitals' op www.boiron.com [Engels]
  Een pagina met enkele homeopathisch werkende ziekenhuizen (er ontbreken nog heel veel maar mogelijk dat die in de toekomst ook vermeld worden).

 • Artikel: 'Bewijs voor de effectiviteit van homeopathie' op www.kvhn.nl
  Hier is een beknopt verslag van een conferentie over het bewijs voor homeopathie te vinden. Tijdens deze conferentie waren 10 hoogleraren die niets met homeopathie te maken hebben het eens dat er door onderzoek bewijs is geleverd dat homeopathie meer is dan een placebo effect. Hier staat een nieuwsartikel.

 • TOP25 articles within the journal: Homeopathy op www.sciencedirect.com [Engels]
  Op deze website staan vaak interessante artikelen uit het tijdschrift 'Homeopathy' (de top 25). Regelmatig staan er ook samenvattingen van onderzoeken op het gebied van homeopathie.

 • Articles on Homeopathic Research op www.vithoulkas.com [Engels]
  Op deze website staan artikelen over onderzoek naar de inzichten van een van de belangrijkste homeopaten op dit moment.

Algemeen onderzoek

 • Onderzoek: 'Patient satisfaction and side effects in primary care: An observational study comparing homeopathy and conventional medicine'; M. Florica, J. Kerstin, K.D. Saini, K. v Ammon, A. Thurneysen, A. Busato; Gepubliceerd in 'BMC Complementary and Alternative Medicine' (18 september 2008)
  Tijdens dit uitgebreide onderzoek werd in 2002 en 2003 door een grote groep mensen (iets meer dan 3000 personen) verschillende keren de behandeling geëvalueerd. Een gedeelte van de groep werd alleen conventioneel behandeld, de mensen in de andere groep werden ook door homeopaten behandeld (1702 personen). Uit de analyse van de vragenlijst bleek dat klassieke homeopathie op nagenoeg alle vlakken minstens even goed en vaak beter dan reguliere geneeskunde was. De conclusie van de onderzoekers is dat men over klassieke homeopathie in primaire zorg meer tevreden is dan over de reguliere geneeskunde en dat men ook minder bijwerkingen ervaart. Er is ook een uitgebreide bespreking [PDF] beschikbaar. In onderstaande tabel staan de voornaamste resultaten.

  Onderdeel Homeopathie Reguliere geneeskunde
  Compleet tevreden 52,6% 43,4%
  Mensen met bijwerkingen (algemeen) 7,3% 16,1%
  Aantal mensen met ernstige bijwerkingen 1,9% 7,3%
  Positieve effecten buiten hoofdklacht 40,55% 17,11%

 • Onderzoek: 'Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study'; D.S. Spence, E.A. Thompson, S.J. Barron; Gepubliceerd in 'The Journal of Alternative and Complementary Medicine' (Oktober 2005)
  Tijdens dit onderzoek werden 6544 chronische zieke patiënten gemeten voor en na een periode van homeopathische behandelingen. Van deze groep rapporteerden 70,7% positieve veranderingen op gebied van de gezondheid, 50,7% beoordeelden hun vooruitgang zelfs als beter en veel beter. Er is ook een uitgebreide bespreking van het onderzoek in Bristol beschikbaar.

 • Onderzoek: 'Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients'; C.M. Witt, R. Ludtke, R. Baur, S.N. Willich; Gepubliceerd in 'BMC Public Health' (November 2005)
  Tijdens dit onderzoek werd gekeken naar de effecten van homeopathische behandelingen in de praktijk. Dat wil zeggen dat de onderzoekers niet ingingen op een detail van de homeopathie maar een zogenaamde nulmeting deden (wat zijn precies de klachten voor de behandeling?) en daarna keek men naar de klachten 3, 12 en 24 maanden na het begin van de behandeling. De groep bestond voor 98% uit chronisch zieke mensen waarbij de klachten gemiddeld al 8 jaar aanwezig waren. De voornaamste klachten waren allergische rhinitis, migraine en eczeem. De conclusie van de onderzoekers is dat de ernst van de ziekte en de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterde na de homeopathische behandeling. Een meer gedetailleerde samenvatting vindt u hier.

 • Onderzoek: 'Audit of outcome in 829 consecutive patients treated with homeopathic medicines'; R. Sevar; Gepubliceerd in 'Homeopathy' (Oktober 2000)
  Tijdens dit onderzoek werden 829 patiënten behandeld voor chronische ziekten waarbij de reguliere behandeling gefaald had, geen vooruitgang meer boekte of niet mogelijk was. Van de behandelde patiënten ondervond 61% langdurige verbetering van de klachten (43% een uitmuntend resultaat, 18% een goed resultaat).

 • Onderzoek: 'Audit of outcome in 455 consecutive patients treated with homeopathic medicines'; R. Sevar; Gepubliceerd in 'Homeopathy' (Oktober 2005)
  Tijdens dit onderzoek werden 455 patiënten (1100 consulten) behandeld voor chronische ziekten waarbij de reguliere behandeling gefaald had, geen vooruitgang meer boekte of niet mogelijk was. Van de behandelde patiënten ondervond 66,8% voordeel van de behandeling. Voor 32,5% was het mogelijk om reguliere medicatie te stoppen of te reduceren. De top 10 van klachten bestond uit eczeem, angststoornissen, depressie, osteoartritis, astma, rugpijn, chronisch hoesten, chronische vermoeidheid, hoofdpijn en hypertensie. Van de patiënten in deze top 10 verbeterde 77% dankzij homeopathie.

 • Onderzoek: 'Responses to homeopathic treatment in National Health Service general practice'; T. Robinson; Gepubliceerd in 'Homeopathy' (Januari 2006)
  Tijdens het onderzoek werd een homeopathisch middel voorgeschreven door een homeopaat die ook als arts werkte. Het homeopathische middel werd weliswaar voorgeschreven op basis van 10 minuten durende consulten (terwijl 90 minuten voor een eerste en 30 minuten voor vervolgconsulten gebruikelijk is) maar toch werden er goede resultaten geboekt. Van de homeopathisch behandelde patiënten rapporteerden 73% klinische verbeteringen, 19% geen effect en 3% een negatief effect.

 • Onderzoek: 'Homeopathy and conventional medicine: an outcomes study comparing effectiveness in a primary care setting'; D. Riley, M. Fischer, B. Singh, M. Haidvogl, M. Heger; Gepubliceerd in 'Journal of alternative and complementary medicine' (April 2001)
  Voor 3 klachten (klachten bovenste luchtwegen, klachten onderste luchtwegen, oorklachten) werd de effectiviteit van homeopathie vergeleken met die van reguliere geneeskunde. Gekeken werd naar de mate en snelheid van verbetering van de klachten, bijwerkingen en negatieve effecten, tevredenheid van patiënten en duur van de consulten. Homeopathie scoorde 82,6% ten opzichte van 68% reguliere geneeskunde. Verbetering binnen 3 dagen was er in 67,3% van de homeopathisch behandelde patiënten en 56,6% van de regulier behandelde mensen. Homeopathie scoorde ook beter wat betreft negatieve effecten en tevredenheid van de patiënten. De conclusie van de onderzoekers is dat bij deze groep klachten homeopathie minstens zo effectief is als reguliere geneeskunde.

 • Onderzoek: 'Clinical trials of homoeopathy'; J. Kleijnen, P. Knipschild, G. ter Riet; Gepubliceerd in 'British Medical Journal' (Februari 1991)
  Van verschillende onderzoeken (105 met interpreteerbare gegevens) naar homeopathie was bij 81 een positief effect in het voordeel van homeopathie te meten.

Huidklachten

 • Onderzoek: 'Homeopathic versus conventional treatment of children with eczema: A comparative cohort study'; T. Keil, C.M. Witt, S. Roll, W. Vance, K. Weber, K. Wegscheider, S.N. Willich; Gepubliceerd in 'Complementary Ther. Medicine ' (Februari 2008)
  In een periode van een jaar werd homeopathische behandeling van eczeem vergeleken met conventionele behandeling. Daaruit bleek dat homeopathie niet onder doet voor conventionele behandeling qua effectiviteit. Wat niet betrokken werd bij het onderzoek is dat homeopathie een hogere kosteneffectiviteit heeft. Kortom homeopathie is even effectief maar minder duur dan reguliere geneeskunde.

Hoofdpijn

Infecties

Menopauze, PMS en menstruatiepijn

Ingewanden

Griep

Kanker

 • Onderzoek: 'The homeopathic approach to symptom control in the cancer patient'; E.A. Thompson, D. Reilly; Gepubliceerd in 'Palliative medicine' (Mei 2002)
  Uit dit onderzoek blijkt dat bij de onderzochte patiënten de vermoeidheid en opvliegers aanzienlijk verbeterden. Ongeveer 75% van de deelnemers beoordeelden de homeopathische behandeling als behulpzaam of zeer behulpzaam, de tevredenheid over de behandeling was hoog.

Hooikoorts

Bewegingsapparaat

 • Onderzoek: 'Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo'; I.R. Bell, D.A. Lewis, A.J. Brooks, G.E. Schwartz, S.E. Lewis, B.T. Walsh, C.M. Baldwin; Gepubliceerd in 'Reumatology' (Mei 2004)
  Een klassiek homeopathisch behandelde groep patiënten met fibromyalgie werd vergeleken met placebo. Het resultaat was dat de homeopathisch behandelde groep een significante verbetering vertoonde ten opzichte van de placebo groep, niet alleen op het gebied van de fysieke klachten maar ook met betrekking tot de kwaliteit van leven en algehele gezondheid.

 • Onderzoek: 'EEG alpha sensitization in individualized homeopathic treatment of fibromyalgia'; I.R. Bell, D.A. Lewis, A.J. Brooks, G.E. Schwartz, S.E. Lewis, C.M. Baldwin, A. Scott; Gepubliceerd in 'The International Journal of Neuroscience' (September 2004)
  Dit onderzoek zocht de veranderingen in gevoeligheid voor pijn ten gevolge van homeopathische behandeling bij fibromyalgie patiënten ten opzichte van placebo. Het blijkt dat bij de homeopathisch behandelde groep de gevoeligheid voor pijn al na 3 maanden behandeling afneemt en dat deze trend zich zelfs voortzet tijdens een meting na 6 maanden.

Chronische vermoeidheid

 • Onderzoek: 'A randomised, controlled, triple-blind trial of the efficacy of homeopathic treatment for chronic fatigue syndrome'; E. Weatherley-Jones, J.P. Nicholl, K.J. Thomas, G.J. Parry, M.W. McKendrick, S.T. Green, P.J. Stanley, S.P. Lynch; Gepubliceerd in 'Journal of Psychosomatic Research' (Februari 2004)
  Het aantal patiënten die homeopathisch werden behandeld en significante verbetering vertoonden bleek groter te zijn dan in de groep met patiënten die placebo kregen. Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een lastig te behandelen ziekte terwijl het onderzoek slechts uit ging van een behandeling van 6 maanden. Mogelijk dat indien men meer tijd genomen had voor de behandeling de verschillen nog groter waren.

Kosteneffectiviteit

 • Onderzoek: 'Cost-benefit evaluation of homeopathic versus conventional therapy in respiratory diseases.'; E. Rossi, L. Crudeli, C. Endrizzi, D.M. Garibaldi; Gepubliceerd in 'Homeopathy' (januari 2009)
  In een groep patiënten met chronische luchtwegklachten werd gekeken naar de verschillen in kosten voor reguliere medicatie bij twee groepen die al dan niet ook met homeopathie werden behandeld. Men behandelde bepaalde de kosten gedurende het jaar voor de start van de homeopathische behandeling en gedurende de twee jaar na het starten van de behandeling. De conclusie van de onderzoekers is dat de behandeling met homeopathie resulteert in een aanzienlijke daling van het gebruik en kosten van reguliere medicatie.
  In onderstaande tabel staan de voornaamste resultaten. Voor de schuine streep staat het percentage tijdens het 1e jaar na de behandeling en na de streep het percentage tijdens het 2e jaar. Een + betekent een stijging van kosten een - een daling van kosten.

  Groep patiënten Kosten indien alleen regulier behandeld Kosten indien homeopathisch en regulier behandeld
  Kosten specifieke medicatie   -46,3% / -47,5%
  Kosten algemene medicatie   -42,4% / -49,8%
  Chronische astma +12,3% / +45,2% -71,1% / -54,4%
  Terugkerende infecties luchtwegen +8,6% / +7,8% -35,8% / -43,6%

 • Onderzoek: 'Effects of homeopathic intervention on medication consumption in atopic and allergic disorders'; M. Frenkel, D. Hermoni; Gepubliceerd in 'Alternative therapies in health and medicine' (januari-februari 2002)
  Bij allergische klachten biedt reguliere geneeskunde geen genezing en slechts tijdelijke verlichting van de klachten. Vandaar dat de onderzoekers de invloed van een homeopathische behandeling op de kosten van dit soort klachten hebben onderzocht. Het resultaat van de homeopathische behandelingen was dat 56% van de patiënten hun hoeveelheid reguliere medicatie konden verlagen met gemiddeld 60%. Dit leverde een gemiddelde besparing van 24 dollar per patiënt (in periode van 3 maanden) op.

 • Onderzoek: 'Outcome and costs of homoeopathic and conventional treatment strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders'; C. Witt, T. Keil, D. Selim, S. Roll, W. Vance, K. Wegscheider, S.N. Willich; Gepubliceerd in 'Complementary therapies in medicine' (juni 2005)
  Het onderzoek analyseerde de effectiviteit en kosten van een homeopathische behandeling en vergeleek dat met reguliere behandeling. Een totaal van 493 patiënten werd onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat groep mensen die een homeopathische behandeling kregen aanzienlijk meer waren verbeterd dan de groep met reguliere geneeskunde. Wat betreft kosten werden er geen verschillen gevonden. Met andere woorden voor hetzelfde geld heb je een beter effect met homeopathie dan met reguliere geneeskunde.

 • Onderzoek: 'An observational study of patients receiving homeopathic treatment'; M. van Wassenhoven M, G. Ives; Gepubliceerd in 'Homeopathy' (Januari 2004)
  Dit onderzoek ging in op de kwaliteit en kosten van een homeopathische behandeling ten opzichte van reguliere behandeling. Aan de hand van vragenlijsten en verificatie door reguliere artsen werd de informatie verzameld. Het aantal patiënten dat mee deed was 782 met klachten die gemiddeld bij 78% van de mensen sterke invloed had op het dagelijks functioneren. Uit het onderzoek bleek dat de consulten langer duurden maar minder kosten. Deelnemers hadden maar 1/3 van de medicatie nodig in vergelijking met de vergelijkinggroep. Van de deelnemers was 95% tevreden of zeer tevreden over de homeopathische behandeling terwijl maar 20% tevreden was over de reguliere behandelingen. De kosten waren aanzienlijk minder dan de reguliere behandeling en veel voorgeschreven medicijnen konden worden gestopt. De effecten van de behandeling staan in onderstaande tabel.

  Klachten Homeopathie Reguliere geneeskunde
  Verbetering 89% 13%
  Geen verbetering 8,5% 32%
  Verslechtering 2,4% 55%

 • Onderzoek: 'Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice - summarized health technology assessment'; G. Bornhoft, U. Wolf, K. Ammon, M. Righetti, S. Maxion-Bergemann, S. Baumgartner, A.E. Thurneysen, P.F. Matthiessen; Gepubliceerd in 'Forschende Komplementarmedizin ' (2006)
  Uit dit onderzoek blijkt dat klassieke homeopathie in veel gevallen net zo goed is als reguliere geneeskunde en er duidelijk een therapeutisch effect is en geen placebo effect. Vanwege de aard van de homeopathische middelen (hoge potenties) is er geen sprake van toxicologische werkingen en zijn er zelden vervelende effecten gemeten. Over de kosteneffectiviteit is echter moeilijk iets te zeggen gezien het gebrek aan voldoende gegevens.

 • Disease Management & Health Outcomes, 2004, Effectiveness, Quality of Life, and Cost of Caring for Children in France with Recurrent Acute Rhinopharyngitis Managed by Homeopathic or Non-Homeopathic General Practitioners; M. Trichard, G. Chaufferin, C. Dubreuil, N. Nicoloyannis, G. Duru; gepubliceert in 'Disease Management & Health Outcomes' (2004)
  Uit het onderzoek blijkt dat homeopathische behandeling van terugkerende virale infecties van de neus en keel (dus vergelijkbaar met verkoudheid en griep) bij kinderen tussen 18 maanden en 4 jaar veel voordelen heeft. Deze voordelen zijn onder andere minder (69%) voorschrijven van antibiotica (dus ook minder kans op resistentie), minder vaak last hebben van een infectie (40% meer preventief), minder complicaties en zelfs betere kwaliteit van leven. Dit terwijl de kosten vergelijkbaar zijn.

Praktische ervaringen

 • Artikel: 'Cured cases with Classical Homeopathy' op www.vithoulkas.com [Engels]
  Dit zijn succesverhalen van patiënten die genezen zijn van levensbedreigende ziekten en ondanks dat ze volledig opgegeven zijn door de reguliere geneeskunde. Het belangrijkste is dat de behandeling geobserveerd werd door reguliere artsen.

Epidemieën

 • Artikel: 'Some history of the treatment of epidemics with Homeopathy' op www.hpathy.com [Engels]
  In het verleden is gebleken dat homeopathie bijzonder effectief is gebleken ten opzichte van de op dat moment gebruikelijke geneeswijzen. Uiteraard is de huidige reguliere geneeskunde verder ontwikkeld dan in de tijd waarover bovenstaand artikel vooral schrijft. Het is echter ook zo dat zonder meer gebleken is dat tijdens verschillende epidemieën mensen in de groep die (ook) homeopathisch behandeld zijn aanzienlijk minder vaak stierven dan in de niet homeopathisch behandeld groep mensen. Behalve de toepassing van homeopathie was er op grote schaal geen verschil in de groep patiënten. Daaruit kan men concluderen dat homeopathie wel degelijk een therapeutische werking heeft.

Commentaar op onderzoek naar homeopathie

 • Artikel: 'Homeopathy, Research & The Lancet' op www.hpathy.com [Engels]
  Hier staat commentaar op het recente onderzoek dat in The Lancet gepubliceerd is en waaruit blijkt dat het gepubliceerde onderzoek geen degelijk onderzoek is geweest.

 

 

Nieuws

Copyright 2012-2024 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design