-

Hooikoorts en klassieke homeopathie

Introductie

Het lichaam heeft een afweersysteem dat dient om vreemde stoffen aan te pakken en te voorkomen dat deze stoffen veel schade aanrichten. Een onderdeel van dit afweersysteem werkt in grote lijnen als volgt: bepaalde stoffen (IgE-antistoffen) zijn gebonden aan bepaalde cellen in de bloedsomloop en lichaamsweefsel. Deze stoffen scheiden bepaalde chemische stoffen uit als ze in aanraking komen met vreemde stoffen. Deze chemische stoffen beschadigen omliggend weefsel om zo als het ware met grof geschut de vreemde stoffen ook uit te schakelen. Het menselijke weefsel dat in aanraking komt met die chemische stoffen gaat dan als het ware ontsteken.

Nu kan het zijn dat de stoffen die de IgE-antistoffen aanzetten om chemische stoffen uit te scheiden feitelijk niet schadelijk zijn (bijvoorbeeld bij pollen, geneesmiddelen, bepaalde metalen, uitwerpselen van micro-organismen, huidschilfers van dieren, bepaalde voedingsmiddelen, etc.). De stoffen die niet schadelijk zouden moeten zijn maar wel een dergelijke afweerreactie opwekken noemen we allergenen.

De omvang en ernst van de allergische reactie is afhankelijk van de stof waarvoor men allergisch is, de hoeveelheid ervan en de mate waarin het verspreid wordt in het lichaam. Bij hooikoorts zijn vaak alleen de ogen en neus betrokken en heeft men last van niezen, bij contact eczeem is een gedeelte van de huid aangedaan en heeft men last van ontstekingen en bij overgevoeligheid voor bijensteken kan een dodelijke shock ontstaan.

Wat is hooikoorts?

Hooikoorts wordt in de medische literatuur ook wel seizoensgebonden allergische rhinitis genoemd. Deze naam geeft eigenlijk al aan wat er aan de hand is: rhinitis = ontsteking van het slijmvies aan de binnenkant van de neus; allergisch = vanwege een allergische reactie (dus geen bacteriën of iets dergelijks); seizoensgebonden = in een bepaald seizoen. Kortom er is sprake van een ontsteking van het neusslijmvlies als gevolg van een allergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op stoffen waarmee men alleen in een bepaald seizoen in contact komt. Men kent ook niet-seizoensgebonden allergische rhinitis. Denk daarbij aan huisstofmijt allergie, contacteczeem, huisdierallergie, etc. Hooikoorts heeft dus niets te maken met koorts of hooi.

Een allergische reactie is een relatief te heftige reactie op een bepaalde stof. Er zijn meer klachten die ook ontstaan door een allergie, denk aan contacteczeem, zonneallergie, astma, voedselallergie, etc. Het lichaam heeft een systeem dat normaal beschermt tegen schadelijke stoffen, echter bij een allergie treedt dat systeem ook al in werking bij stoffen in niet schadelijke hoeveelheden of stoffen die überhaupt niet schadelijk zijn. Een normale werking van het afweersysteem zie je bij een verkoudheid. Hierbij zie je dat het lichaam een soortgelijke reactie vertoont als reactie op het binnendringen van schadelijke virussen.

Omdat het hier gaat om seizoensgebonden stoffen, dus stuifmeel (pollen), die over het algemeen via de neus het lichaam binnen komen, treden de klachten dan ook vooral op in de neus. Het stuifmeel kan ook in de ogen terecht komen vandaar dat deze ook klachten kunnen vertonen.

Het is niet zo dat als men last heeft van hooikoorts dat men dan last heeft van alle soorten stuifmeel. De een is meer gevoelig voor stuifmeel van gras en de ander voor berk. De voornaamste planten- en boomsoorten waarvan het stuifmeel hooikoorts kan veroorzaken zijn gras, bijvoet, berk en els. Maar er kunnen veel meer planten zijn waardoor men hooikoorts klachten ontwikkelt. Afhankelijk van de bloeitijd van de planten die de hooikoorts veroorzaken kunnen de symptomen vroeger of later in het jaar optreden. Ook dit is geen vast gegeven omdat de bloei meer afhankelijk is van de temperaturen dan van de maanden. Bij een relatief warme winter kunnen de planten dus veel eerder in bloei staan. Over het algemeen beginnen de klachten echter in februari en eindigen in augustus met als piek april en mei. Graspollen zijn meer aanwezig in de maanden juni en juli terwijl de meeste boompollen in april en mei het meest in de lucht zitten.

Ongeveer 3 miljoen Nederlanders hebben last van hooikoorts. Elk jaar komen er ongeveer 2-5 procent mensen bij.

In veel gevallen is er ook een neiging tot astma.

Op deze website kunt u een filmpje zien over hooikoorts.

Wat zijn de symptomen van hooikoorts?

De klachten kunnen verschillend zijn, denk daarbij aan:

 • Jeuk - De neus, gehemelte en ogen kunnen gaan jeuken.
 • Afscheiding - Ogen beginnen te tranen, een loopneus (heldere, waterige afscheiding).
 • Irritatie - Door wrijven, niezen, etc. kunnen de neus of ogen geïrriteerd raken.
 • Niezen - Door de irritatie en jeuken van het slijmvlies moet men vaak niezen.
 • Ontsteking - De ogen (oogwit en oogleden) kunnen gaan ontsteken.
 • Zwellen - het neusslijmvlies kan gaan zwellen als gevolg van de allergische reactie. Daardoor kan de neus verstopt gaan raken.
 • Andere lichamelijke klachten - Sommige mensen krijgen ook last van hoofdpijn, problemen met de ademhaling (mogelijk bij astmatische aanleg) en eventueel hoesten.
 • Mentaal/emotionele klachten - Sommige mensen kunnen zelfs licht depressief of geïrriteerd raken.

De complicaties van chronische allergische rhinitis kunnen zijn dat men last krijgt van bijholteontstekingen (sinusitis) of neuspoliepen.

Verschil tussen hooikoorts en verkoudheid

Vanwege de aard van de klachten kan men hooikoorts makkelijk verwarren met een griepje of verkoudheid. Bij beide klachten is er sprake van een rhinitis (ontsteking van neusslijmvlies). Verkoudheid is een infectieuze rhinitis (dus de veroorzaker is een virus) terwijl hooikoorts een allergische rhinitis is (oorzaak is een allergeen). Bij beide klachten heeft men een loopneus en een verstopte neus. Er zijn echter een paar verschillen die het duidelijk maken om welke klacht het gaat:

 • Verloop van de ziekte - Een verkoudheid duurt een of anderhalve week. Bij hooikoorts duren de klachten enkele weken tot maanden.
 • Jeuk/kriebels - Bij hooikoorts is er sprake van kriebelen en jeuk in de neus en ogen. Bij verkoudheid is dat veel minder of helemaal niet het geval.
 • Niezen - Bij een verkoudheid zal men zo nu en dan niezen. Bij hooikoorts heeft men echt last van niesbuien.

Hoe wordt hooikoorts in de reguliere geneeskunde behandeld?

In de reguliere geneeskunde worden twee methoden gebruikt om hooikoorts klachten te behandelen:

 • Medicatie - Men kan verschillende soorten medicatie krijgen tegen hooikoorts. In grote lijnen zijn er verschillende soorten medicatie om de allergische reactie te dempen (antihistamine) maar ook middelen om ontstekingen te behandelen (corticosteroïden). Men moet echter oppassen als men ook andere klachten heeft dat de medicatie een averechts effect op elkaar heeft. Problemen van de medicatie zijn echter dat er ook bijwerkingen aan verbonden zijn: ze kunnen versuffen, droge ogen en/of mond veroorzaken, constipatie, problemen met urineren en/of zien. Hooikoorts is in de reguliere geneeskunde niet te genezen met behulp van medicatie. De medicatie dient om de klachten te onderdrukken en om ze onder controle te houden.
 • Desensibilisatie - Men kan ook proberen om het lichaam te trainen om minder heftig op bepaalde stoffen te reageren. Dit doet men door de stof waarvoor men allergisch is in te spuiten in het lichaam. Men begint met een hoeveelheid die maar heel lichte symptomen veroorzaakt en men laat het lichaam eraan wennen. Naarmate de gevoeligheid afneemt past men grotere dosissen toe, totdat het lichaam goed tegen de stoffen kan waarvoor men allergisch was. Het zal duidelijk zijn dat men lang van te voren moet beginnen met deze therapie anders is men niet op tijd voor het hooikoorts seizoen.

Klassieke homeopathie en hooikoorts

Inmiddels is bewezen dat homeopathie veel beter werkt dan placebo bij de behandeling van hooikoortsklachten. In het artikel op de BBC News website staat hierover meer. Er is ook een artikel 'Homeopathie helpt tegen hooikoorts' op www.gezondheid.be gepubliceerd met resultaten in het voordeel van homeopathie (zie ook deze samenvatting. Op deze pagina staat meer over onderzoek naar homeopathie.

De homeopathische behandeling van hooikoorts gaat vaak in twee fasen:

 • Acute fase - In eerste instantie wordt gekeken naar de acute klachten. Hoe zijn precies de klachten op het moment dat men er last van heeft? Daarvoor wordt een middel gezocht dat aansluit op de klachten en symptomen.
 • Chronische fase - Als de klachten in de acute fase voorbij zijn dan is het verstandig om te proberen het lichaam in zijn totaliteit wat te ‘versterken’ (minder gevoelig maken) zodat het bij het volgende seizoen beter bestand is tegen de hooikoorts.

In veel gevallen zijn er enkele jaren nodig om definitief vrij te zijn van klachten. Dat wil niet zeggen dat men pas na enkele jaren resultaat ziet. Met het juiste middel zullen de acute klachten snel verholpen kunnen worden. Maar om ook daadwerkelijk het jaar erop klachtenvrij te zijn, zal men ook een paar keer behandeld moeten worden na de acute fase.

Voor de acute fase zijn er een aantal middelen die veel worden gebruikt en die in principe boven aan de lijst staan (dat wil niet zeggen dat het de enige middelen zijn). Denk aan middelen zoals:

 • Allium Cepa - Heel veel afscheiding uit de ogen en neus maar het typische is dat de afscheiding uit de neus bijtend is (vandaar de rode lippen en neus). Veel niezen. De neus kan verstopt zijn van het zwellen van het neusslijmvlies. De klachten zijn vooral linkszijdig of beginnen links. In een afgesloten of warme ruimte zijn de klachten erger terwijl in de frisse buitenlucht de klachten verminderen. Tijdens het hoesten beschrijft de patiënt het gevoel dat er een scherpe pijn is in de keel. Soms krijgen deze mensen ook last van slaperigheid tijdens de klachten.
 • Arsenicum Album - Typisch is dat de neus verstopt is maar dat er toch veel afscheiding uit komt. Bij deze mensen beginnen de klachten rechts of blijven ze rechts. De pijn (in neus, keel of hoofd) is brandend en verbetert door warmte (bijv. warm drinken, warme sjaal, etc.). Niezen komt vooral voor in de morgen tijdens het wakker worden. Koude lucht verergert de klachten.
 • Euphrasia Officinalis - Bij dit middel zijn vooral de ogen aangedaan. Ze voelen brandend, jeukend en geiïrriteerd aan. In tegenstelling tot Allium Cepa is hier het traanvocht dat bijtend is terwijl de afscheiding uit de neus niet bijt/irriteert. De oogleden zijn 's morgens aan elkaar geplakt. Kriebelhoest die beter wordt 's nachts en door te gaan liggen, overdag is het hoesten erger.
 • Nux Vomica - Vooral 's nachts en 's morgens zijn de klachten het ergst: 's nachts zit de neus vreselijk verstopt, 's morgens wordt veel slijm opgehoest, veel niezen in de morgen tijdens het wakker worden. Als de patiënt in een warme kamer komt gaat de verstopte neus weg en voelt de patiënt zich stukken beter. In de open lucht voelt men zich slechter, terwijl in een warme kamer de klachten stukken beter zijn.
 • Pulsatilla pratensis - Hooikoorts later in het seizoen. Een waterige en niet-bijtende afscheiding uit neus en ogen. De ogen jeuken enorm en dit wordt beter door koud water erop te doen. Bij hooikoorts klachten zijn de klachten erger in de open lucht en door warmte. Bij kamers die voorzien zijn van air conditioning zijn de klachten beter. Het hoesten is erger als men gaat liggen.
 • Sabadilla - Bij dit middel ligt de nadruk op het niezen. Het niezen is zo erg dat de persoon bijna niet vooruit komt met zijn leven. Het vele niezen veroorzaakt tranen in de ogen. Neusklachten en niezen zijn beter door warmte en slechter door koude.

Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van de homeopathische werkwijze. De genoemde middelen zijn niet de enige middelen voor de genoemde klachten. Ook indien u zich herkent in de klachten kan het toch zijn dat een ander middel beter bij u past omdat de voorbeelden slechts korte samenvattingen zijn. Het innemen van een middel zonder advies van een bekwaam homeopaat valt onder de eigen verantwoording en leidt tot onnodige kosten, teleurstelling en mogelijk meer klachten. Een bekwaam homeopaat kan tevens beter inschatten welke potentie en dosering u nodig heeft, kortom deze kan u beter begeleiden.

Voorbeeld van homeopathische behandeling van niesbuien

Dit voorbeeld heeft niet direct te maken met hooikoorts maar wel met het behandelen van niesbuien.

Een mevrouw van 23 jaar heeft al sinds ze 14 is last van niesbuien, tranen en loopneus, al bij de minste of geringste blootstelling aan koude of andere stimulantia. Kleine temperatuur wisselingen, tocht, handen die afkoelen, een kleine irritatie, te sterk licht in de ogen, etc. deden al zo'n aanval opwekken. Soms was er ook geen directe oorzaak te bedenken. Buiten de aanvallen was er geen neusloop of andere symptomen met betrekking tot het keel-neus-oor gebied. Behalve deze klachten is ze kern gezond (geen hoofdpijn, menstruatieklachten, of wat dan ook). De enige klacht is het vele niezen bij het minste of geringste.

Aangezien de niesbuien de enige klacht was kan je dus alleen daarop voorschrijven. Het typische is dat de minste of gerinste stimulering al zo'n niesbui ontstaat. Daarbij past het beste het homeopathische middel Sabadilla. Een paar dosissen Sabadilla C200 hielpen haar van de klachten af.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Bespreking tijdens radioprogramma 'Nens in de middag'

Klik hier om gesprek te beluisteren

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   

Bronnen en interessante links


Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design