-

Astma en klassieke homeopathie

Introductie

Astma is een steeds meer voorkomende klacht die valt in de categorie van allergische klachten. Steeds meer kinderen krijgen last van deze vorm van allergie. Om goed te begrijpen wat astma is, is het verstandig om bepaalde aspecten van de werking van de longen en ademhaling te beschrijven.

Longen en ademhaling

Ingeademde lucht gaat via de mond en neus naar de longen. De longen bestaan uit een pijp (luchtpijp) die zich in feite steeds verder vertakt tot dunne buisjes (bronchiolen) die eindigen in hele kleine blaasjes (alveoli). In deze blaasjes wordt de zuurstof uit de lucht overgebracht in het bloed. De buisjes zijn aan de binnenkant bekleed met slijmvlies en haartjes. De haartjes dienen ervoor om stoffen en ander vreemd materiaal terug naar de mond te transporteren, het spierweefsel kan ervoor zorgen dat de buisjes samengeknepen kunnen worden. Ook zitten aan de binnenkant van de buisjes een soort sensoren die de aanwezigheid van bepaalde stoffen meten. Als ze een bepaalde stof meten geven ze een signaal af waardoor de spieren in de buisjes zich aanspannen en de buisjes dicht knijpen. Daardoor kan lucht makkelijker of slechter in de longen stromen.

Wat is astma?

Astma is in feite een verkeerde reactie op prikkels waardoor de buisjes in de longen (bronchiolen) zich samentrekken. Ook zwelt het slijmvlies in de wanden van de buisjes op doordat een ontstekingsreactie plaats vindt en er wordt meer slijm geproduceerd waardoor kleine slijmpropjes ontstaan. Door deze factoren worden de buisjes in de longen heel nauw en kan lucht moeilijk door de longen stromen. Daardoor krijgt de astma patiënt een bijzonder benauwd gevoel. Omdat er sprake is van een vernauwing (de luchtwegen zijn geblokkeerd), valt astma onder de groep ‘obstructieve luchtwegaandoeningen’. Deze situatie is niet permanent en is alleen een reactie op bepaalde stoffen in de lucht of omstandigheden. Deze reactie is niet perse aan een bepaald seizoen gebonden omdat de aanvallen afhankelijk zijn van de stof waardoor de astma aanval ontstaat. Die stof kan dus eventueel alleen in bepaalde seizoenen voorkomen maar dat is niet noodzakelijk. Astma is dus (in de meeste gevallen) een allergische reactie net zoals zonneallergie, hooikoorts, eczeem, voedselallergie, etc.

Veel verschillende stoffen (allergenen) en andere oorzaken kunnen een astma aanval veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan:

 • Schimmels
 • Huidschilfers, veren of haren van dieren
 • Stuifmeel
 • Pollen
 • Rook
 • Huisstofmijt
 • Uitwerpselen en andere delen van kakkerlakken
 • Bepaalde medicatie (aspirine, NSAID’s, -blokkers)
 • Infecties van de bovenste luchtwegen
 • Bepaald voedsel (de gele kleurstof tartrazine of het conserveringsmiddel sulfiet)
 • Lichaamsinspanning
 • Dampen en geuren van bepaalde stoffen
 • Vochtig weer
 • Koude lucht
 • Sterke emoties (bijvoorbeeld lachen, huilen schreeuwen, woede, stress)
 • Reflux van maagzuur

Koude lucht, lichaamsinspanning en sterke emoties zijn natuurlijk geen oorzaken van een allergische reactie. Deze oorzaken zorgen er echter wel voor dat bepaalde stoffen (leukotrienen en histamine) worden aangemaakt die er ook voor zorgen dat de luchtwegen vernauwen, het slijmvlies opzwelt en meer slijm wordt geproduceerd.

De aanvallen kunnen 1 of meerdere uren duren en gaan in de meeste gevallen op den duur vanzelf over of door ingrijpen met medicatie. In enkele gevallen gaat de astma aanval niet voorbij, ook niet door ingrijpen met medicatie, en duurt dagen of weken. We spreken we dan van een status astmaticus.

Afhankelijk van de prikkel waar men gevoelig voor is heeft men het hele jaar of alleen in een bepaald seizoen last van astma aanvallen. Vochtig weer, koude lucht, luchtweginfecties en schimmels komen bijvoorbeeld meer voor in de herfst en winter. In deze periode zijn ook veel mensen binnen en komen ze misschien ook meer in aanraking met huisstofmijt, huidschilfers en haren.

Astma wordt in 2 categorieën ingedeeld:

 • Atopisch astma - Astma die ontstaat door een allergie (bijvoorbeeld overgevoeligheid voor pollen, huismijt, huisdieren, etc.). Familieleden hebben vaak ook astmatische klachten.
 • Intrinsieke astma - Astma die niet ontstaat door een allergische oorzaak, denk aan aspirine, inspanning, verkoudheid, emoties, etc.). De klachten zijn over het algemeen niet in de familie.

Over het algemeen ontstaat astma in de eerste 20 jaar van iemands leven als er sprake is van een allergische oorzaak. In dat geval blijkt dat veel familieleden ook dit soort klachten hebben. Er is dus sprake van een bepaalde aanleg.

De oorzaken van astma zijn nog niet helemaal duidelijk maar het lijkt erop dat de luchtvervuiling en te weinig stimuleren (op natuurlijke manier door infecties) van het immuunsysteem mogelijk een belangrijke rol spelen. Bij mensen met astma is de kans op eczeem en hooikoorts groter.

De symptomen van astma

De klachten kunnen variëren wat betreft frequentie en intensiteit. Zo hebben sommige astma patiënten bijna nooit last van astma terwijl anderen er dagelijks mee te maken hebben. Sommige mensen krijgen het wat meer benauwd terwijl anderen ernstige ademhalingsproblemen krijgen. En soms duurt een aanval heel kort terwijl bij anderen de aanval heel erg lang duurt. Ook kan de aanval snel en plotseling ontstaan terwijl het ook geleidelijk kan ontwikkelen.

De symptomen tijdens een astma aanval kunnen zijn:

 • Wheezing (een piepend geluid dat vooral tijdens het uitademen goed hoorbaar is)
 • Benauwdheid
 • Beklemmend gevoel op de borst
 • Kortademigheid
 • Jeuk (borst en/of nek)
 • (Droge) hoest (vooral ’s nachts)
 • Ophoesten van slijm

De kortademigheid kan als gevolg hebben dat men angstig wordt. De combinatie angst en grote inspanning bij het ademhalen kan als gevolg hebben dat men behoorlijk gaat zweten.

In heel erge gevallen wordt de patiënt blauw (cyanose), verward en slaperig omdat het zuurstofgehalte in het bloed behoorlijk afneemt. In dat geval is acute en onmiddellijke behandeling dringend gewenst.

Kenmerkend is dat de vernauwing en de bijbehorende kortademigheid tijdelijk is en dat er tussen de astma aanvallen door geen sprake is van vernauwing en kortademigheid.

Kinderen en astma

Astma kan al bij kinderen ontstaan en kan dan voor verschillende problemen zorgen. Als het kind ’s nachts veel moet hoesten dan kan dit veel energie kosten. Deze vermoeidheid kan natuurlijk problemen geven op school (minder makkelijk leren door concentratieproblemen).

Volgens veel mensen ‘groeien’ veel kinderen wel over hun astma heen. Maar in feite is dat niet waar, de klacht gaat namelijk niet weg maar kan wel afnemen of tijdelijk verdwijnen. Met name in de puberteit kunnen astma klachten veranderen: het wordt erger of beter. Dat komt omdat tijdens de puberteit de hormonen, leefgewoontes, etc. veranderen.

Het aantal kleuters en kinderen met een vorm van allergie (astma, hooikoorts, voedselallergie, eczeem, etc.) neemt steeds meer toe. Men denkt dat dit te maken heeft met de omgeving (meer luchtvervuiling, woningen zijn door hun goede isolatie beter geschikt voor huisstofmijt, etc.) en met het niet doormaken van infectieziekten. Infectieziekten verbeteren je immuunsysteem en door vaccinaties worden kinderen beschermd tegen deze infecties. De kans op een vorm van allergie is groter als je het eerste levensjaar geen infecties doormaakt.

Het is verstandig om, zeker bij kleine kinderen, op school de klachten te bespreken. Daardoor wordt onbegrip voorkomen, kunnen eventueel maatregelen worden genomen om de stoffen die astma veroorzaken weg te houden en kan men rekening houden met vermoeidheid en concentratieproblemen. Ook tijdens gymlessen kan rekening worden gehouden met het kind. Misschien is het zelfs een goed idee om een soort werkstukje of spreekbeurt te laten maken over het onderwerp.

Het is verstandig om volledig te stoppen met roken als blijkt dat een kind astma heeft. Ook passief meeroken kan namelijk de astma verergeren. Het is niet gezond om te roken tijdens en na de zwangerschap omdat dat de ontwikkeling van de longen van de foetus en baby kan benadelen. De rook blijft ook lang hangen in huis (zelfs als het huis gelucht wordt), dus alleen roken als de kinderen naar school zijn is ook niet verstandig. In gezinnen waar gerookt wordt is de kans op luchtwegproblemen bij kinderen 2x zo groot als bij gezinnen waar niet gerookt wordt.

Astma en zwangerschap

Indien een patiënt last heeft van astma dan kunnen deze klachten tijdens de zwangerschap veranderen. Soms worden de klachten beter, maar vaker worden ze erger. Astma kan ook van invloed zijn op de zwangerschap. Het kan namelijk zo zijn dat de foetus langzamer groeit of dat de weeën eerder beginnen. Het is dus verstandig om de klachten goed onder controle te krijgen en eventueel de medicatie aan te passen indien mogelijk.

Zoals bij ‘Kinderen en astma’ beschreven is, is het niet goed dat zwangere vrouwen roken, dit benadeelt de ontwikkeling van de longen van de foetus.

Beroepsastma

Deze vorm van astma wordt veroorzaakt door stoffen die op de werkvloer aanwezig zijn. Het is niet zo dat men astma heeft voordat men in een werkomgeving komt en de astma door de werkomgeving verergert. De allergie ontstaat door stoffen die op het werk aanwezig zijn. Het voorkomen van de longklachten is dus duidelijk gerelateerd aan de tijden dat men werkt (dus geen last ervan in weekeinden en vakanties). De behandeling van deze vorm van astma kan het beste gebeuren door vermijden van de stoffen: misschien is een andere werkplek mogelijk, kunnen veranderingen op de werkplek helpen of is het nodig om een andere baan te zoeken. Op den duur kunnen de klachten namelijk bijzonder hardnekkig worden en ernstige vormen aannemen.

Wat is astma niet?

Chronisch Obstructieve Longziekte (COPD)

Een chronische obstructieve longziekte (COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Dissease) is een longziekte die, net als bij astma, te maken heeft met een blokkering van de luchtwegen maar in dit geval betreft het een chronische blokkering en geen tijdelijke. Tot de chronische obstructieve longziekten behoren longemfyseem en chronische bronchitis.

Acute Bronchitis

Acute bronchitis is een ontsteking van de bronchiën door virussen en bacteriën. In tegenstelling tot astma is er geen sprake van samentrekken van de bronchiën. Wel wordt er slijm gemaakt, deze is vanwege de ontsteking vaak groen of geel. Bij bronchitis is er naast de longklachten ook sprake van koorts, pijn in de rug, spierpijn en keelpijn. Een overeenkomst tussen bronchitis en astma is dat er bij beide ziekten sprake is van wheezing en hoesten.

Astma cardiale

Als er iets mis is met het hart kan het zo zijn dat er vocht in de longen komt. Dit veroorzaakt uiteindelijk kortademigheid, wheezing en zwaar gevoel op de borst. Het zal duidelijk zijn dat de oorzaak van deze klachten die erg op astma lijken zeer ernstig is.

Reguliere behandeling van astma

Er zijn een aantal dingen die preventief en via de reguliere geneeskunde gedaan kunnen worden om de astma te verminderen en onder controle te houden. Uiteraard is de mate waarin onderstaande zaken effect hebben afhankelijk van verschillende factoren.

 • Vermijd allergenen - Het is natuurlijk een voor de hand liggende oplossing: probeer indien mogelijk de stoffen (mits ze bekend zijn natuurlijk) die een astma aanval kunnen veroorzaken te vermijden. Afhankelijk waardoor de astma aanval veroorzaakt wordt kan dat door: geen huisdieren te nemen, speciale dekbedovertrekken en kussenslopen te kopen, geen vloerbedekking, plastic hoezen om matrassen, zorg dat luchtvochtigheid laag is, probeer luchtweginfecties te voorkomen, vermijd stof, plaats filters bij lucht rooster, en voorkom schimmels in huis. Voor meer details zie dit artikel op astma.nl
 • Roken - Stop met roken. Roken heeft een zeer negatief effect op astma.
 • Medicatie - De medicatie kan ingenomen worden bij acute aanvallen maar vaak ook preventief (dagelijks, onderhoudsbehandeling). Bij het gebruik van medicatie is het wel van belang om alert te zijn op doseringen. Relatief hoge doseringen kunnen bijzonder onaangename effecten hebben. Ook langdurig gebruik van corticosteroïden moet goed in de gaten worden gehouden aangezien daardoor op den duur bijwerkingen zoals maagbloedingen, gewichtstoename, slechte wondgenezing, botontkalking, psychische problemen, etc. kunnen ontstaan. Medicatie kan in de vorm van vernevelaars, pillen, injecties en siroop voor komen. Let op dat veelvuldige gebruik van medicatie erop kan wijzen dat de astma een ernstige vorm heeft aangenomen.

Klassieke homeopathie en astma

Voor veel mensen is astma een lokale klacht, het probleem zit schijnbaar alleen in de longen. Maar in principe zit het probleem niet in de longen, het is namelijk een probleem van het immuunsysteem en dat betreft het hele lichaam (bij allergische astma oftewel atopische astma). De problemen met het immuunsysteem zijn alleen zichtbaar door de longklachten.

Uit onderzoek (Thorax, June 2002, Artikel: Assessing patients' preferences for characteristics associated with homeopathic and conventional treatment of asthma) is gebleken dat veel astma patiënten graag willen dat ze als mens worden behandeld in hun totaliteit zoals dat bij homeopathie gebeurt, in plaats dat er alleen aandacht is voor de astma klachten.

Uit onderzoek naar algemene werking van homeopathie blijkt dat homeopathie voor 66,8% van de behandelde patiënten (455 patiënten / 1100 consulten). Tijdens het onderzoek werden patiënten behandeld die verschillende chronische ziekten hadden. De top 10 van deze klachten bestond uit eczeem, angststoornissen, depressie, osteoartritis, astma, rugpijn, chronisch hoesten, chronische vermoeidheid, hoofdpijn en hypertensie. Van de patiënten in met klachten uit deze top 10 verbeterde zelfs 77% dankzij homeopathie. Op deze pagina staat meer over onderzoek naar homeopathie.

Als men de astma klachten wil behandelen met homeopathie is het verstandig om dit in een vroeg stadium te doen. Zeker voor kinderen die last van astma hebben is het verstandig om een behandeling met homeopathie te overwegen. Langdurig gebruik van reguliere medicatie mag misschien noodzakelijk zijn maar het veroorzaakt ook bijwerkingen die het ziektebeeld verwarren (wat behoort nu werkelijk tot de ziekte van de patiënt en wat zijn de bijwerkingen van het middel?). Verder kan het ook zo zijn dat de klachten aspecifiek worden, er zijn geen goede symptomen meer waardoor het kiezen van het juiste middel lastiger is. Gelukkig wordt niet alleen naar de specifieke longklachten gekeken maar ook naar andere informatie waardoor het vinden van een geschikt middel niet alleen afhankelijk is van de longklachten.

Ondanks dat is astma over het algemeen goed te behandelen mits goed bruikbare symptomen beschikbaar zijn. Als er duidelijk sprake is van heftige acute aanvallen dan kunnen deze aanvallen op zichzelf behandeld worden. Om praktische redenen gebeurt dit in Nederland echter weinig. In India komt het wat dat betreft veel vaker voor dat kinderen ook in zeer acute situaties succesvol behandeld worden met (alleen) homeopathie. In Nederland wordt astma bijna alleen op de lange termijn behandeld (voorkomen van aanvallen door op gezonde wijze de gevoeligheid voor bepaalde stoffen te verminderen).

Er is helaas geen speciaal middel dat iedereen met astma klachten helpt. In de homeopathie wordt op de specifieke klachten van de persoon een middel gekozen. Er zijn genoeg middeltjes in de winkels makkelijk verkrijgbaar (onder de naam van homeopathie) maar de vraag is of dit wel werkelijk werkt. Het is verstandiger om een goede homeopaat te bezoeken die de vaardigheden heeft om een goed middel uit te kiezen omdat dat middel meer voor de astma patiënt kan doen dan vele andere willekeurige middeltjes. Op de lange termijn is dit financieel ook gunstiger.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Bespreking tijdens radioprogramma 'Nens in de middag'

Klik hier om gesprek te beluisteren

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven. Indien u aangeeft waarom u positief of negatief oordeelt kan ik hiermee rekening houden zodat ik het artikel eventueel kan aanpassen.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   

Bronnen en interessante links


Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012-2024 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design