-

Hoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn en klassieke homeopathie

Introductie hoofdpijn

Hoofdpijn komt heel vaak voor (slechts 4% van de Nederlandse bevolking heeft nooit hoofdpijn). De aard, frequentie en intensiteit van de hoofdpijn verschilt enorm van mens tot mens. Er zijn mensen die nog nooit hoofdpijn hebben gehad terwijl er ook mensen zijn die door de hevigheid van de klachten nauwelijks kunnen werken. Hoofdpijn komt dus vaak voor, maar het is zelden een aanwijzing voor een heel ernstige ziekte.

Voor elke patiënt spelen naast de hoofdpijn ook andere zaken een belangrijke rol, bijvoorbeeld de angst voor een ernstige ziekte, de invloed op het normale functioneren (werk, sociaal leven, etc.), etc. Hoofdpijn is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Ook is het zo dat veel patiënten met hoofdpijnklachten niet naar de huisarts gaan, vaak proberen mensen zelf er iets aan te doen of met behulp van vrij verkrijgbare medicijnen het probleem op te lossen.

Het is gebruikelijk om over drie soorten hoofdpijn te praten als het gaat om chronische hoofdpijn. Deze drie soorten zijn spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn. Echter omdat medicatie is vaak ook een belangrijke reden voor hoofdpijn wil ik deze ook kort toelichten. Ook een belangrijk reden kan zijn dat er sprake is van bloeding, zwelling of een tumor waardoor de druk in het hoofd oploopt. Dit is echter een zeer ernstige oorzaak en valt buiten het bestek van dit artikel.

Op deze website kunt u een filmpje zien over hoofdpijn.

Oorzaken van hoofdpijn

Hoofdpijn kan veel verschillende oorzaken hebben al is vaak de echte oorzaak niet bekend. Hoofdpijnen kunnen acuut en chronisch zijn. De acute hoofdpijnen (ontstaan plotseling) kunnen veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld een klap tegen het hoofd) of bepaalde acute ziekten. Chronische hoofdpijn bestaat gedurende een langere tijd.

Pijn aan het hoofd kan verschillende oorzaken hebben, hieronder staan een aantal genoemd. De eerste vier oorzaken komen het meeste voor, de rest van de oorzaken komen veel minder vaak voor maar worden genoemd voor de volledigheid.

 • Spanningshoofdpijn - Zie hieronder
 • Migraine - Zie hieronder
 • Clusterhoofdpijn - Zie hieronder
 • Hoofdpijn door medicatie en andere stoffen - Zie hieronder
 • Menggroep zonder afwijkingen in weefsel - Hoofdpijn door onder andere tijdelijke verhoging van druk in de schedel (hoesten, niezen, inspanning, orgasme), koud drinken of eten, strakke helm, etc.
 • Hoofdpijn door trauma - De oorzaak van de pijn is een klap tegen het hoofd, deze pijn kan van enkele uren tot maanden duren.
 • Hoofdpijn door problemen met de (slag)aderen - De oorzaak kan een hersenbloeding zijn, te hoge bloeddruk of infectie van de aderen bij de slaap.
 • Hoofdpijn zonder problemen met (slag)aderen - Vaak is de oorzaak dan een tumor, meningitis of abces.
 • Hoofdpijn door ontstekingen buiten de hersenen - Denk bijvoorbeeld aan koorts.
 • Hoofdpijn door problemen met de stofwisseling - De oorzaak is een verstoring in de stofwisseling, er zijn veel redenen voor zo'n verstoring mogelijk.
 • Hoofdpijn door klachten in het gezicht - Denk aan hoofdpijn bij ontstekingen van holtes in het gezicht, uitstraling van tandpijn/kaakpijn, droge ogen, hoge druk in ogen, slecht kunnen zien, etc.
 • Hoofdpijn door zenuwpijnen in het gezicht - In het gezicht lopen takken van een bepaalde zenuw, deze kunnen heftige, scherpe, stekende, pijnen veroorzaken die weken kunnen aanhouden.
 • Hoofdpijn door teveel vitamine A - Als men teveel vitamina A binnen krijgt kan men hoofdpijn verschijnselen krijgen.

Reden tot bezorgdheid is er als de volgende symptomen optreden, raadpleeg dan professionele medische hulp:

 • Plotseling heftige hoofdpijn terwijl men daar van te voren geen last van had.
 • Hoofdpijn die pas optreedt na middelbare leeftijd.
 • Regelmatige hoofdpijn bij iemand die voorheen nooit hoofdpijn had.
 • Milde hoofdpijn die langzaam heel hevig wordt (vooral 's morgens en waarbij je moet overgeven).
 • Wakker worden van de hoofdpijn.
 • Belangrijke veranderingen in aard en patroon van de hoofdpijn.
 • Hoofdpijn in combinatie met: koorts + stijve nek, spier- of gewrichtspijn, veranderingen in sensatie, veranderingen in visus, zwakte, verlies van coördinatie, flauw vallen, slaperigheid, geheugenverlies en/of veranderingen in gedrag.

Spanninghoofdpijn

Spanningshoofdpijn wordt veroorzaakt door te grote spanning in de spieren. Daardoor worden bloedvaten en zenuwen afgekneld en zo ontstaat de hoofdpijn. De spanningen in de spieren kunnen ontstaan vanwege een verkeerde houding, stress en/of vermoeidheid. Spanningshoofdpijn ontstaat voornamelijk 's morgens of op het midden van de dag en wordt steeds erger naarmate de dag vordert. De pijn voelt vaak dof of drukkend aan en is constant (al neemt de pijn toe gedurende de dag). Soms is er een gevoel alsof er een band om het hoofd zit. Het is vooral pijnlijk boven de ogen of achter in het hoofd. Deze pijn kan blijven waar het is begonnen maar kan zich ook uitbreiden naar de rest van het hoofd tot zelfs de nek en schouders. Er is geen sprake van een zogenaamde aura, misselijkheid of overgeven. Dit onderscheidt het ook van migraine en clusterhoofdpijn.

Maatregelen tegen spanningshoofdpijn

Er zijn een aantal dingen die je zelf kan doen om de spanningshoofdpijn te verminderen of te verlichten. Dit zijn onder andere:

 • Probeer te achterhalen waar de spanning door veroorzaakt wordt. Probeer iets te doen aan de houding, stress of vermoeidheid dit is beter dan de hoofdpijn steeds aanpakken met pijnstillers.
 • Rusten, massage en ontspanning kunnen een bestaande hoofdpijn verlichten.

Migraine

Migraine is een soort hoofdpijn die regelmatig terug keert en waarbij je mogelijk een 'waarschuwing' krijgt (dit wordt een aura genoemd) dat de hoofdpijn eraan komt in de vorm van bijvoorbeeld rare gewaarwordingen, vreemde sensaties, rusteloosheid, irritatie, depressie, gedeeltelijk niets meer zien, dingen vervormd zien, vreemde dingen zien, misselijkheid, gebrek aan eetlust, etc. De migraine zit meestal aan één kant van het hoofd en de pijn is behoorlijk heftig, bonzend en kloppend. Dit kan vlak voordat de migraine begint weg gaan maar kan ook doorgaan totdat de migraine weg is. De pijn verergert meestal door lichamelijke inspanning. De pijn tijdens een migraine aanval is vaak erger dan bij spanningshoofdpijn. Een aanval van migraine kan uren tot dagen duren. Vrouwen hebben over het algemeen meer last van migraine dan mannen.

De oorzaak van migraine is vermoedelijk dat de slagaderen in het hoofd nauwer worden en zich vervolgens weer verwijden. Bepaalde zintuigen in het hoofd geven dan een pijnsignaal aan het hoofd. Waarom de aderen samentrekken en verwijden is niet bekend, het kan aan bepaalde stoffen in het lichaam liggen of soms aan een afwijking in de bloedvaten. Van de andere kant zijn er ook bronnen die beweren dat het samentrekken en verwijden van de slagaderen een gevolg is van een verstoring in de hoeveelheid serotonine (een zogenaamde neurotransmitter).

Omdat er geen vast patroon in de klachten aanwezig is bij de verschillende migraine patiënten is het moeilijk om precies vast te stellen wat wel en geen migraine is.

Het kan zijn dat alcohol een migraine aanval veroorzaakt.

Op deze website kunt u een filmpje zien over migraine.

Maatregelen tegen migraine

 • Vaak verergeren prikkels (licht, geluid, etc.) de migraine. Probeer deze daarom te vermijden door te gaan rusten/slapen in een donkere kamer waar weinig geluid is.
 • Omdat een aantal patiënten 'gewaarschuwd' worden door bepaalde symptomen (aura) dat de migraine eraan komt kan je de hoofdpijn anticiperen.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een vorm van migraine die gelukkig relatief weinig voor komt. Er is sprake van aanvallen van hoofdpijn die plotseling optreedt en vaak relatief kort (1-2 uur) duurt. Er komen echter veel aanvallen achter elkaar gedurende 6-8 weken (aantal kan variëren tussen een paar aanvallen per week tot een paar per dag). Na die periode van 6-8 weken gaan enkele maanden voorbij zonder aanvallen van hoofdpijn. Vandaar de term 'cluster' (de hoofdpijnaanvallen zijn 'geclusterd' in korte perioden). Mannen hebben hier vaak meer last van dan vrouwen.

Ook nu zijn er soms, net zoals bij migraine, weer verschijnselen voordat de aanval begint. Vaak zijn de waarschuwingen dan jeuk of waterige afscheiding uit één neusgat. Aan dezelfde kant van het hoofd waar het neusgat jeukte of afscheiding produceerde komt plotseling een heftige pijn opzetten. De pijn verspreidt zich dan rond het oog aan die zijde van het hoofd. Na de aanval kan het ooglid gaan hangen en is de pupil vernauwd. De pijn kan zo heftig zijn dat mensen er wakker van worden, ze heen en weer gaan lopen en soms zelfs hun hoofd ergens tegenaan bonken.

Maatregelen tegen clusterhoofdpijn

Extra zuurstof schijnt verlichting te brengen maar dit is een lastige maatregel om uit te voeren voor de meeste mensen. Medicatie kan de klachten op het moment dat ze optreden wel vaak verhelpen maar kan geen nieuwe aanvallen voorkomen.

Hoofdpijn door medicijngebruik

Sommige mensen hebben last van hoofdpijn omdat dit een bijwerking kan zijn van de medicatie die ze innemen. Soms is het zelfs zo dat medicatie die oorspronkelijk bedoeld was om de hoofdpijn te stoppen op den duur juist hoofdpijn veroorzaakt. Vaak is dit het geval bij medicatie die dagelijks en gedurende langere tijd ingenomen moet worden. Vooral medicatie met ergotamine kan op den duur juist hoofdpijn veroorzaken.

Ook kan het zijn dat de hoofdpijn juist een gevolg is van het stoppen met bepaalde middelen. Lees daarom altijd de bijsluiter, raadpleeg de arts die de medicatie voor heeft geschreven en ga na of de hoofdpijn ontstaan is toen je begon met innemen van medicatie.

Sommige voedingsmiddelen kunnen ook hoofdpijn veroorzaken. Cafeïne en alcohol zijn hiervan goede voorbeelden omdat ze hoofdpijn kunnen veroorzaken als het ingenomen wordt, terwijl stoppen ook hoofdpijnklachten kan veroorzaken.

Algemene maatregelen en voorzorgen tegen hoofdpijn

Er zijn een aantal dingen die je kan doen om hoofdpijn te verminderen of te voorkomen. Er zijn ook een aantal zaken waarmee je de behandeling kan helpen.

 • Probeer goed bij te houden wanneer je hoofdpijn krijgt, wanneer het begonnen is, wat verergert/verbetert de hoofdpijn, waardoor weet je eventueel dat de hoofdpijn eraan komt, etc. Een huisarts kan hiervan gebruik maken bij het uitsluiten of bevestigen van bepaalde oorzaken, een homeopaat kan hier gebruik van maken bij het zoeken naar een passend middel.
 • Natuurlijk kunnen pijnstillers op korte termijn helpen maar misschien is het beter om een structurele oplossing te zoeken door de oorzaak van de klachten te achterhalen en op te lossen.

Klassieke homeopathie en spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn

Met behulp van homeopathie zijn hoofdpijnklachten over het algemeen goed te behandelen. Vooral als er sprake is van een functionele oorzaak (dus klachten waarbij het weefsel niet veranderd is). In eerste instantie worden de aard en omstandigheden van de hoofdpijnklachten goed besproken. Dit om een indruk te krijgen van mogelijke middelen die zouden kunnen helpen, een prognose te kunnen maken en om de ernst van de klachten in te kunnen schatten.

Daarnaast wordt in de klassieke homeopathie ook gekeken naar andere klachten en symptomen. Zo kan iemand die naast de hoofdpijn ook reumatische klachten heeft het middel Arsenicum album voorgeschreven krijgen vanwege het feit dat deze twee ziekten elkaar afwisselen. Het is dus niet zo dat er één middel is tegen hoofdpijn (of voor cluster-, spanningshoofdpijn en migraine). Voor het algemene symptoom pijn in het hoofd kennen we minimaal 500 middelen. Des te meer specifiek en uniek de symptomen zijn des te minder van deze 500 middelen over blijven om de klachten te behandelen. Het behandelen van de hoofdpijn is afhankelijk van het geheel aan symptomen en klachten.

Voordeel van een homeopathische behandeling van hoofdpijnklachten is ook dat behalve de pijn ook andere aspecten van de klachten verbeteren. Bijvoorbeeld spanningen nemen af, er is meer energie, er is meer tijd voor sociale activiteiten, geen bijwerkingen (denk aan suf worden), etc.

Onderzoek naar de effecten van homeopathische middelen bij hoofdpijn toont aan dat homeopathie wel degelijk effectief kan zijn. Uit een onderzoek bleek dat meer dan 60% van de patiënten vermindering van pijn klachten maar ook een algemene verbetering ervaarden. Bij het tweede onderzoek bleek dat patienten a 6 maanden een significante en stabiele verbetering hadden (intensiteit gemiddeld 72% beter, frequentie van de aanvallen 81% beter). Dit alles zonder frequente dosissen medicatie en vervelende neveneffecten.

Uit onderzoek naar algemene werking van homeopathie blijkt dat homeopathie voor 66,8% van de behandelde patiënten (455 patiënten / 1100 consulten). Tijdens het onderzoek werden patiënten behandeld die verschillende chronische ziekten hadden. De top 10 van deze klachten bestond uit eczeem, angststoornissen, depressie, osteoartritis, astma, rugpijn, chronisch hoesten, chronische vermoeidheid, hoofdpijn en hypertensie. Van de patiënten in met klachten uit deze top 10 verbeterde zelfs 77% dankzij homeopathie.

Op deze pagina staat meer over onderzoek naar homeopathie.

Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van de homeopathische werkwijze. De genoemde middelen zijn niet de enige middelen voor de genoemde klachten. Ook indien u zich herkent in de klachten kan het toch zijn dat een ander middel beter bij u past omdat de voorbeelden slechts korte samenvattingen zijn. Het innemen van een middel zonder advies van een bekwaam homeopaat valt onder de eigen verantwoording en leidt tot onnodige kosten, teleurstelling en mogelijk meer klachten. Een bekwaam homeopaat kan tevens beter inschatten welke potentie en dosering u nodig heeft, kortom deze kan u beter begeleiden.

Voorbeeld 1) Homeopathische behandeling van hoofdpijn

Een vrouw van 27 jaar oud, tenger, blond, mild en meegaand karakter beviel zonder grote problemen van haar 3e kind. Echter vanaf de 2e dag na de bevalling kreeg ze een blijvende hoofdpijn die ze als volgt beschreef: 's morgens wordt ze wakker met een doffe pijn in een of beide ogen. De intensiteit van de pijn neemt gedurende de dag langzaamaan steeds meer toe en straalt dan ook uit naar de rest van haar hoofd en naar haar nek. Deze pijn duurt de hele dag. Op het hoogtepunt van de pijn wordt de sensatie van de pijn kloppend in plaats van dof. De hoofdpijn neemt toe door de minste mentale en fysieke inspanning. Zelfs het bewegen van de ogen doet de hoofdpijn verergeren. Tegen de avond neemt de pijn geleidelijk af en kan ze wel rustig slapen. Ze beschrijft ook een kruipende, jeukende sensatie in haar hoofd. Verschillende middelen werden geprobeerd zonder succes. Toen werd gekozen voor Picricum Acidum 12, een poeder elke 2 uur. De hoofdpijn ging vanaf de eerste iname weg en kwam niet meer terug.

In dit voorbeeld wordt duidelijk dat de combinatie van specifieke eigenschappen van de hoofdpijn zoals plaats (ogen), uitstraling (naar rest hoofd en nek) en aard (overdag langzaam toe- en afnemen, dof en later kloppend, erger door inspanning) van de pijn samen met een typisch gevoel (kriebelen in het hoofd) naar een middel wijzen, namelijk Picricum Acidum. Een andere combinatie van symptomen zou naar een ander middel wijzen.

Voorbeeld 2) Homeopathische behandeling van hoofdpijn en reuma

Een meneer had last van pijn in het hoofd gedurende 6 jaar. Het was een schietende pijn die begonnen boven zijn linker oor en uitstraalde naar de neuswortel. De neus en oogleden (vooral aan de kant van de binnenste ooghoeken) waren opgezwollen. Deze combinatie van schietende pijn en zwelling van de neuswortel en binnenste ooghoeken duidt op het middel Sarsaparilla Officinalis. Dit middel werd in een 2c potentie gegeven (eenmalig). Na twee weken was de hoofdpijn weg maar klaagde de patiënt over reumatische klachten. Bij navraag bleek dat hij deze klachten had voor de hoofdpijn optrad en dat ze nu terug zijn gekomen. Er wordt geen middel gegeven omdat het een goed teken is dat een oude klacht terug komt. Weer een maand later zijn zowel de hoofdpijn- als de reumatische klachten verdwenen. De zwellingen zijn echter niet weg.

Dit geval maakt een ander principe binnen de klassieke homeopathie duidelijk, namelijk dat als oude klachten terug komen terwijl huidige klachten afnemen dit een zeer goed teken is.

Voorbeeld 3) Homeopathische behandeling van hoofdpijn, menstruatieklachten en uitputting

Een mevrouw van 38 jaar en moeder van 5 kinderen had om de 14 dagen last van migraine. De pijn begon in de kruin en straalde uit naar de ogen en naar het achterhoofd en nek. Er ontstaat een trekkend en gespannen gevoel in het achterhoofd en de nek. Ook komt het onmiddelijk na de menstruatie opzetten. Tijdens een aanval moet mevrouw gaan liggen. Ze is dan erg gevoelig voor licht. Van geluid heeft ze weinig last. Normaal zijn de klachten erger rond 17:00 uur en weer beter rond 22:00 uur. Ze moet tijdens de aanval gal overgeven en heeft een zwaar gevoel op de maag. Menstruatie vindt nagenoeg om de 14 dagen plaats waarbij ze veel vloeit gedurende 4-5 dagen. De onderbenen zijn koud tot aan de knieën, ze krijgt ze maar niet warm. Ze heeft last van kramp in voeten en onderbenen. Mevrouw heeft het heel erg snel koud, voelt zich daarom beter in een warme kamer, zit het liefst bij de verwarming. De eetlust is slecht, ze eet het liefst koud en zuur eten. Ze ziet er bleek uit, uitgemergeld, zwak en heeft weinig energie. Ze heeft verder ook last van constipatie waarvoor ze veel laxeermiddelen inneemt. Haar man is invalide waardoor zij haar gezin moet ondersteunen door heel hard te werken, meer dan ze eigenlijk aan kan waardoor ze oververmoeid is geraakt.

Deze combinatie van klachten duidt op Calcarea Carbonica waarvan ze een CM potentie heeft gekregen. Ongeveer 6 of 7 weken later bleek dat het merendeel van de klachten verdwenen was: de hoofdpijn, gebrek aan energie en menstruatieklachten waren weg. Ze was enorm veranderd: ze was geen uitgeputte vrouw meer, maar had veel meer energie.

Dit voorbeeld laat zien dat een homeopathisch middel niet alleen op basis van de hoofdklacht wordt gekozen maar op basis van het totaal plaatje. De specifieke combinatie van hoofdpijnklachten, menstruatieklachten en uitputting passen samen bij het middel Calcarea Carbonica. Vandaar dat als dit middel wordt gegeven ook alle klachten verbeteren en niet alleen de hoofdpijnklachten.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Bespreking tijdens radioprogramma 'Nens in de middag'

Klik hier om gesprek te beluisteren

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven. Indien u aangeeft waarom u positief of negatief oordeelt kan ik hiermee rekening houden zodat ik het artikel eventueel kan aanpassen.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   

Bronnen en interessante links


Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design