t Klassieke Homeopathie - Tarieven, vergoedingen, kosten
-

Tarieven

De tarieven vanaf 1 januari 2024 zijn als volgt:

 

Bedrag

Eerste consult (inclusief middel)

€ 65,00

Vervolgconsult (inclusief middel)

€ 50,00

Kort consult

€ 15,00

Opsturen herhalingsrecept (indien geen consult)

€ 15,00

Te laat annuleren consult (uiterlijk 2 werkdagen1 voor consult, niet per email, sms of WhatsApp) of niet aanwezig tijdens consult

100% van totale kosten van het consult

Opsturen aanmaning

10,00

1 Een voorbeeld: stel u heeft op donderdag een consult gepland. De twee werkdagen voor donderdag zijn dinsdag en woensdag. Indien u dus vr dinsdag van die week belt om het consult te annuleren of te wijzigen dan worden geen kosten in rekening gebracht. Is het consult afgesproken op een maandag dan zijn de twee werkdagen donderdag en vrijdag van de voorgaande week.
2 We merken dat veel mensen op het laatste moment hun afspraak willen verzetten. Daardoor ontstaat het probleem dat er geen andere patint op het afgesproken tijdstip behandeld kan worden. Vandaar dat ervoor gekozen is om in die gevallen een klein bedrag in rekening te brengen.

Een rekenvoorbeeld

Om de totale kosten voor de behandeling inzichtelijker te maken kunt u het volgende rekenvoorbeeld als indicatie gebruiken. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarbij u recht heeft op 400,- per jaar met een maximum van 40,- per consult. In dat geval krijgt u 10 consulten vergoed (mits u de consulten contant betaalt en er tussentijds geen middel opgestuurd hoeft te worden. De eigen bijdrage is dan 65,- in het totaal voor deze 10 consulten. Het eerste consult is namelijk 15,- duurder is dan de maximale vergoeding per consult en per consult betaald u 5,- omdat die niet vergoed worden. Gemiddeld gezien is het aantal consulten van 10 ruim voldoende en komt het zelden voor dat men ook daadwerkelijk 10 consulten nodig heeft.

Aangezien voor de meeste chronische aandoeningen ongeveer 3-4 weken tijd zit tussen de consulten betekent dit dat de kosten voor een behandeling per jaar (ongeveer 10 consulten) 15 euro is (namelijk de kosten van het eerste consult die boven het maximum van 40 euro valt).

Opmerking: Let op dat u de werkelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar moet nagaan en dat in het rekenvoorbeeld geen rekening is gehouden met een eventueel herhalingsrecept zonder consult.

Opmerkingen

  • De consultprijzen zijn inclusief het homeopathisch middel en ongeacht de duur van het consult.
  • Het is gebleken dat het mij erg veel tijd bespaart als men na het consult contant de factuur voldoet. Vandaar dat ik het betalen contant betalen na afloop van het consult wil stimuleren ten opzichte van het betalen via overboeken op rekening.
  • Voor zover mij bekend vallen de kosten voor een homeopathische behandeling buiten de no-claim van uw zorgverzekering.
  • U kunt de facturen opsturen naar uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw pakket krijgt u de kosten (gedeeltelijk) vergoed van de zorgverzekeraar.
  • Alleen indien een middel, zonder dat er een consult plaats heeft gevonden, (opnieuw) opgestuurd moet worden breng ik een klein bedrag in rekening i.v.m. vergoeden van administratie- en verzendkosten.
  • Bovenstaande prijzen zijn ook inclusief BTW.
  • De factuur geef ik na het consult aan u of stuur ik na het consult op naar het opgegeven adres.
  • Indien een factuur niet binnen de op de factuur vermelde termijn voldaan is zal ik per email tot twee maal toe een herinnering sturen. Indien het openstaande bedrag niet is bijgeschreven nadat de termijn die in de herinnering vermeld staat verstreken is zal ik per email een aanmaning sturen. Voor het versturen van deze aanmaning wordt 10 euro onkosten in rekening gebracht. Mocht na het verstrijken van de betalingstermijn die in de aanmaning vermeld staat het openstaande bedrag niet voldaan zijn dan zal ik de vordering over dragen aan een incasso bureau (Incassopartners). De kosten hiervoor worden bij u in rekening gebracht. Indien de vordering overgedragen is aan het incassubureau dan zal verdere communicatie over de vordering alleen plaats vinden tussen u en het incassobureau.
  • Het is begrijpelijk dat indien er sprake is van ziekte of een andere vorm van daadwerkelijke overmacht dat u niet langer dan 2 werkdagen kunt annuleren. In die gevallen ga ik ervan uit dat de intentie om naar het consult te komen er wel was, maar dat door genoemde overmacht het onmogelijk was om naar het consult te komen. In deze gevallen zal ik geen kosten in rekening brengen indien men binnen twee weken zelf het initiatief neemt om het consult te verplaatsen naar een andere datum of tijd. Indien u geen andere afspraak maakt ga ik er vanuit dat er ook geen intentie is om de afspraak door te laten gaan en zal ik de kosten, zoals hierboven vermeld bij 'Te laat annuleren consult', wel in rekening brengen.

 

 

Nieuws

Copyright 2012-2024 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design