-

Seksueel verlangen- en aversiestoornis en klassieke homeopathie

Wat is een verlangen- en aversiestoornis?

Bij erectieproblemen, opwindingsstoornis of geremd orgasme is het vaak zo dat er wel een verlangen is maar dat het lichaam niet meewerkt om de een of andere reden. Het kan echter ook zo zijn dat er geen verlangen of zelfs een aversie naar seksualiteit en geslachtsgemeenschap is. In dat geval is het probleem niet ‘geconcentreerd’ in de geslachtsorganen maar is het meer een mentaal/emotioneel probleem.

Elk mens heeft seksuele gevoelens. Dit is uiteraard een heel persoonlijk gegeven: de een heeft meer seksuele verlangens dan de ander. Ook spelen de (levens)omstandigheden een rol (aan het begin van een relatie zal de behoefte aan seksualiteit over het algemeen groter zijn dan na 40 jaar huwelijk). Het is ook normaal om bepaalde perioden in het leven minder of geen behoefte aan seksualiteit te hebben. Het is dus heel moeilijk om objectief een grens te trekken die voor iedereen bepalend is of er sprake is van te weinig seksueel verlangen. Het gemiddelde aantal keren dat een Nederlands stel per jaar aan seks doet ligt tussen de 100 en 150 keer. Het is echter niet verstandig om dit als norm te gebruiken aangezien seksueel verlangen ook sterk bepaald wordt door individuele omstandigheden, persoonlijk voorkeur en aard, etc. Een betere vuistregel is wellicht of er prake is van een groot verschil tussen de seksuele verlangens van beide partners. Een te groot verschil levert problemen op in de relatie en kan te maken hebben met een verlangenstoornis bij een van beide partners.

Er zijn echter twee stoornissen op dit gebied die veel van elkaar weg hebben maar vooral verschillen in intensiteit:

 • Verlangenstoornis - Men heeft langdurig geen verlangen naar seksualiteit en seksuele activiteit. Ook heeft men geen seksuele fantasieën. Wellicht voert men wel seksuele activiteiten uit maar dan is dat eerder om de partner een plezier te doen dan het bevredigen van de eigen behoeften. Zelf ervaart men geen seksueel verlangen, ook niet in seksuele situaties.
 • Aversiestoornis - Bij een aversiestoornis heeft men een uitgesproken hekel aan alle vormen van seksualiteit. Seksuele situaties kunnen zelfs paniek en angst oproepen.

Deze problemen kunnen zich zowel bij vrouwen als mannen voordoen.

Oorzaken van een verlangen- en aversiestoornis

De oorzaken van beide stoornissen kunnen zijn:

 • Schaamte - Tijdens de eerste seksuele ontdekkingen kunnen eventueel heel vervelende ervaringen een stempel drukken op de seksualiteit en de seksuele behoeften. Schaamte kan een rol spelen door nare ervaringen, opvoeding of andere oorzaken.
 • Trauma - Bij een seksuele aversiestoornis is bijna altijd de oorzaak een traumatische ervaring op het gebied van seksualiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan incest, verkrachting, seksueel misbruik, sterke onderdrukking door de ouders (bijvoorbeeld vanwege religieuze overtuigingen).
 • Medicatie - Bepaalde medicatie verlaagt het seksueel verlangen. Sommige medicatie tegen depressie, angsten, pijn of hoge bloeddruk kunnen hiervoor zorgen. Bij aversiestoornis kan het zo zijn dat tegen de angsten als gevolg van de traumatische ervaringen medicatie wordt gegeven die het verlangen onderdrukken. Hierop moet men dus alert zijn als een seksuele aversiestoornis een rol speelt.
 • Depressie - Depressie kan het verlangen naar seksualiteit sterk doen dalen.
 • Relatieproblemen - Relatieproblemen of uitgekeken raken op de partner kan een rol spelen bij verlangenstoornis. Hierbij is het belangrijk om te bepalen of het verlangen naar seksualiteit zich beperkt tot de eigen partner terwijl men wel seksuele verlangens heeft voor anderen. In dat geval is verveling in de relatie de belangrijkste oorzaak.
 • Hormonen - Lage hormoonspiegels (testosteron) kan een laag of afwezig seksueel verlangen verklaren.

Reguliere behandeling van verlangen- en aversiestoornis

Belangrijk is om de oorzaak van het gebrek aan verlangen of de aversie te achterhalen. Aan de hand daarvan kan men kiezen voor:

 • Psychotherapie - Vooral voor aversie voor seksualiteit is het nodig om de achterliggende traumatische ervaringen te behandelen. Men kan ook met psychotherapie de depressie of andere mentaal/emotionele problemen die mogelijk ten grondslag liggen aan de verlangenstoornis behandelen.
 • Relatietherapie - Bij relatieproblemen kan men kiezen voor relatietherapie (gesprekstherapie of gedragstherapie) of men kan proberen de zaken goed uit te praten.
 • Gedragstherapie - Bij een aversiestoornis kan het nodig zijn om langzaam maar zeker aan seksuele activiteiten blootgesteld te worden. Men bouwt als het ware langzaam de aversie af totdat het geen probleem meer is. Hierbij kan het gebruik van medicatie voor bestrijden van angst en paniek gebruikt worden.
 • Hormonen - Bij een gebrek aan hormonen kan men ervoor kiezen deze aan te vullen.
 • Medicatie aanpassen - Indien de bijwerkingen van bepaalde medicatie voor dusdanig ongewenste bijwerkingen zorgen dat er geen verlangen is naar seksualiteit dan kan men onderzoeken of het mogelijk is om de medicatie aan te passen.

Klassieke homeopathie en verlangen- en aversiestoornisn

Uiteraard kan je met homeopathie de lichamelijke problemen aanpakken voor zover deze omkeerbaar zijn. Dat wil zeggen dat je met behulp van homeopathische middelen de klachten die direct problemen in de seksuele sfeer veroorzaken, kan proberen te behandelen. Dat kan op een directe manier, bijvoorbeeld doordat een betere hormoonhuishouding, bloedtoevoer, gevoeligheid etc. ontstaat. Maar ook indirect doordat de depressie weg gaat, pijn afneemt en de hoeveelheid medicatie af kan nemen waardoor vervelende bijwerkingen op het libido mogelijk verminderen.

Daarnaast is het echter ook zo dat veel klachten op seksueel vlak ontstaan omdat mensen niet lekker in hun vel zitten, er is onvrede of er is iets anders aan de hand. Het bijzondere van klassieke homeopathie is niet zozeer dat de symptomen weg gaan, dat kan namelijk ook met reguliere geneeskunde, maar dat naast het verdwijnen van de symptomen men ook meer energie krijgt en zich over het algemeen beter in zijn vel voelt zitten. Vaak heeft dit ook indirecte gevolgen voor het seksleven. Terwijl met zowel reguliere geneeskunde als met klassieke homeopathie de symptomen kunnen verdwijnen, is het voordeel van de klassiek homeopathische methode dat er geen bijwerkingen zijn. Dit is dus iets dat men kan overwegen indien men met klachten rond loopt waarvoor men medicatie inneemt met bijwerkingen op het gebied van libido. Uiteraard zal een goede klassiek homeopaat nooit adviseren om te stoppen met reguliere medicatie. Het is van belang dat hierover overleg wordt gepleegd met de behandelend arts.

Uiteraard is het belangrijk dat ook tijdens een klassiek homeopathische behandeling rekening wordt gehouden met de omstandigheden. Zaken die de klachten in stand houden (medicatie, bepaalde spanningen, etc.) moeten waar mogelijk zoveel mogelijk veranderd of aangepakt worden. Uiteraard moet dat in overleg gaan met de patiënt en eventueel behandelend arts.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Bespreking tijdens radioprogramma 'Nens in de middag'

Klik hier om gesprek te beluisteren

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   

Bronnen en interessante links

 • H.T. van der Molen, S. Perreijn, M.A. van den Hout; Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie; Wolters-Noordhoff 1997
 • L. weeks Ochoa; Diseases & disorders; Lippincott Williams & Wilkins 2nd edition 2005
 • L.-L. Kirchmann; Anatomie en fysiologie van de mens; Elsevier gezondheidszorg 14e druk 2000
 • R. Berkow, M.H. Beers, A.J. Fletcher; Merck Manual Medisch handboek; Merck & Co.; 2000
 • www.casa.nl (Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus)
 • www.nvvs.info (Nederlandse Vereniging voor Seksuologie)
 • www.rng.nl (Rutgers Nisso Groep)
 • www.nvsh.nl (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming )
 • www.gynaecologie.nl
 • www.seksvraagbaak.nl

Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design