-

Koortslip (herpes labialis) en klassieke homeopathie

Virussen

Virussen zijn heel kleine organismen die feitelijk bestaan uit wat DNA en een omhulsel. Ze zijn veel kleiner dan bacteriën. Ze kunnen niet zelfstandig bestaan en hebben de cellen van andere organismen nodig om te overleven. Virussen dringen het lichaam binnen en daarna de cellen in dat lichaam waarna ze die cel dusdanig manipuleren dat die cel virussen gaat maken. Ze vervangen als het ware de informatie in de cel (DNA) met de eigen informatie. De lichaamscellen worden dus binnengedrongen en veranderd door het virus.

De cellen die geïnfecteerd zijn gaan op den duur dood. En omdat ze niet meer dat doen wat ze zouden moeten doen is het lichaam als geheel natuurlijk ook in gevaar. Vandaar dat het lichaam zich hevig verzet tegen infectie met virussen. Het afweersysteem in het lichaam gaat dan op 2 manieren te werk: van de ene kant valt het de virussen aan van de andere kant vernietigt het ook cellen die geïnfecteerd zijn. Het aanvallen van virussen gebeurt met behulp van antistoffen terwijl de geïnfecteerde cellen worden vernietigd door celdodende T-cellen.

Virussen kunnen weer het afweersysteem van het lichaam proberen tegen te gaan. Virussen kunnen daarbij gebruik maken van een of meerdere tactieken:

 • Het lichaam gebruikt bijvoorbeeld bepaalde eiwitten om door te geven waar en hoe sterk de aanval is. Sommige virussen zijn in staat om die stoffen te manipuleren zodat het afweersysteem verkeerd geïnformeerd wordt.
 • Binnen het afweersysteem is het soms nodig dat cellen ‘aan elkaar koppelen’. Door bepaalde stoffen te maken kan dit voorkomen worden.
 • Camoufleren van de cellen die geïnfecteerd zijn. Door ervoor te zorgen dat cellen die geïnfecteerd zijn niet herkend worden door het afweersysteem als zijnde geïnfecteerd kan het virus ook voorkomen dat het afweersysteem in actie komt.
 • Een virus kan ervoor zorgen dat een geïnfecteerde cel niet zo actief is. Pas als het afweersysteem minder sterk is kan de cel actief virussen gaan maken. Daardoor is het zo dat sommige virussen pas de kop opsteken als de weerstand laag is terwijl de infectie al veel eerder plaats heeft gevonden.
 • Bepaalde stoffen in het afweersysteem herkennen bepaalde soorten virussen. Door zichzelf te veranderen kan een virus aan deze herkenning ontsnappen. Dat is dus een probleem bij de griepprik: na de griepprik kan het lichaam de virussen in de griepprik wel tegenhouden maar op het moment dat de virussen veranderen worden ze niet meer herkend.
 • Aanpassen aan de therapie is een mogelijkheid om het langer uit te houden. Op het moment dat een bepaald antivirus medicijn herkend wordt past het virus zich aan zodat het virusmedicijn er geen vat meer op heeft.

Het afweersysteem maakt echter geen gebruik van een enkel systeem om virussen het hoofd te bieden. Het is een complex geheel van mechanismen, stoffen en strategieën. Sommige virussen zijn relatief eenvoudig door het afweersysteem aan te pakken terwijl bij andere virussen het alleen mogelijk is met behulp van medisch ingrijpen (en dan soms zelfs niet).

Virussen kunnen bepaalde soorten cellen of zelfs het hele lichaam aanvallen en infecteren. Virussen kunnen variëren in kwaadaardigheid van bijzonder mild tot bijzonder ernstig, ze kunnen namelijk klachten van wratten tot AIDS veroorzaken.

Meer over virussen kunt u lezen bij het artikel over verkoudheid en griep.

Herpes virus

De naam herpes is afgeleid van het Griekse woord voor kruipen. De betekenis daarvan is onduidelijk.

Het herpes virus komt voor in heel veel verschillende varianten, echter voor de mens zijn er maar een paar bekend die een rol spelen. Het menselijk herpes virus (HHV - humaan herpes virus) bestaat in 9 varianten:

Nummer virus Naam virus Veroorzaakt
HHV1 Herpes Simplex 1 Koortslip
HHV2 Herpes simplex 2 Herpes
HHV3 Varicella zoster virus Waterpokken & Gordelroos
HHV4 Epstein-Barr virus Ziekte van Pfeiffer
HHV5 Cytomegalovirus Soort ziekte van Pfeiffer
HHV6 Roseolovirus Zesde ziekte
HHV7 nvt Geen syndroom bekend
HHV8 Herpesvirus 8 Karposi sarcoom
HHV9 Herpesvirus 9 Onbekend

Naast koortslip kan het herpesvirus dus ook herpes (herpes genitalis), gordelroos (herpes zoster), ziekte van Pfeiffer (Epstein-barr of mononucleosis infectiosa), waterpokken, cytomegalovirus en zesde ziekte zijn.

Herpesvirussen nestelen zich vooral rondom de zenuwen. Dat maakt dat de infecties door dit virus vaak bijzonder pijnlijk zijn. Heel duidelijk is dit ook bij gordelroos waarbij de infectie duidelijk langs zenuwbanen loopt.

Behalve de in de tabel genoemde ziekten als gevolg van herpes infecties bestaan er ook nog een paar aparte situaties:

 • Herpes gladiatorum - Een herpes infectie op een beschadigd stuk huid (kan elke plek op het lichaam zijn) ten gevolge van bijvoorbeeld vecht-/contactsporten. Het herpes virus wordt dan via de handen van de mond/lippen naar een beschadigd stukje huid van een andere persoon.
 • Herpetisch fijt - Een ontsteking van de nageltop als gevolg van in contact komen met iemand die herpes heeft maar waarbij het herpes virus niet naar de lippen gaat.
 • Herpes simplex keratitis - Herpes infectie aan het oog door met de vingers eers aan de mond en dan aan de ogen te zitten.

Een andere klacht veroorzaakt door een virus is de griep.

Wat is een koortslip (herpes labialis)?

Een koortslip ontstaat als je besmet bent met een van de 2 varianten van het herpes simplex virus:

 • Herpes simplex 1 - Veroorzaakt klachten op de lippen (herpes labialis) en het oog (herpes keratitis)
 • Herpes simplex 2 - Veroorzaakt klachten op de genitaliën (herpes genitalis)

In eerste instantie kan een besmetting plaatsvinden zonder dat er symptomen zijn. Soms kan bij volwasenen een pijnlijke keel optreden kort na de eerste besmetting. Over het algemeen ontstaan de typische klachten echter pas later (als de weerstand lager is) optreden. De uitzondering hierop zijn besmettingen bij kinderen tussen 1 en 5 jaar oud (door knuffelen, met handen aan koortslip komen en daarna aan het kind, etc.). Daarbij kunnen wel problemen optreden in de mondholte (ontstekingen, blaasjes, zweertjes, etc.). Kijk daarom uit en vermijd direct en indirect contact.

Het herpes simplex virus kan actief zijn of latent aanwezig na besmetting. Dat wil zeggen dat na besmetting altijd het virus aanwezig is maar niet altijd klachten veroorzaakt. Een koortslip krijgt men dus niet omdat men telkens besmet is geworden maar omdat het latente virus weer de kop opsteekt. Besmetten van andere mensen gebeurt alleen als er contact is terwijl er blaasjes of vocht aanwezig zijn dus bijvoorbeeld door te kussen (vandaar ook wel de populaire naam 'kissing dissease'), drinken uit hetzelfde glas, etc. In de latente fase trekt het virus zich terug richting zenuwen. Kortom als men een koortslip heeft dan is de kans groot dat deze een keer terug komt.

Als men een koortslip heeft dan is het mogelijk dat men een ander kan besmetten zodat deze herpes (herpes genitalis) krijgt. Bij direct of indirect contact van het vocht uit de blaasjes rond de mond met de slijmvliezen van de geslachtsorganen kan de ander mogelijk de geslachtsziekte herpes krijgen. Het herpes virus dat de koortslip veroorzaakt voelt zich echter beter thuis rondom de mond dus het effect is minder zo groot

Het virus kan actief worden en een koortslip veroorzaken als het afweersysteem lager is. Dat kan door veel factoren gebeuren. Een greep uit de factoren waardoor een koortslip zich kan mogelijk kan manifesteren:

 • Stress op mentaal, emotioneel of fysiek vlak.
 • Teveel in de zon gaan (UV licht).
 • Koorts of andere ziekten die veel eisen van het lichaam.
 • Medicatie of therapie die het afweersysteem onderdrukt.
 • Als reactie op bepaalde stoffen in het eten.
 • Menstruatie.

Op deze website kunt u een filmpje zien over koortslip.

Wat zijn de symptomen van een koortslip (herpes labialis)?

De symptomen van een koortslip zijn als volgt (uiteraard vinden de klachten plaats op de lippen van de mond):

 • Blaasjes - Deze hebben een rode rand en kunnen in groepjes ontstaan en naderhand samenvloeien tot een groter blaasje.
 • Pijn - Omdat de zenuwen erbij betrokken zijn doen de blaasjes pijn.
 • Tintelingen - Aankondiging van een aanval van een koortslip.
 • Jeuk - Aankondiging van een aanval van een koortslip.

Korte tijd voordat de blaasjes ontstaan (uren tot enkele dagen) beginnen de lippen te tintelen en beginnen ze te jeuken. Dan ontstaan de blaasjes die na een paar dagen weer opdrogen en er zich een gelige korst vormt. Ook zullen er nog wat wondjes zijn. Ongeveer 2-3 weken na het ontstaan van de blaasjes zal normaliter de koortslip weer hersteld zijn.

Het probleem van de terugkerende infecties is dat er op den duur kleine littekentjes kunnen ontstaan.

Bij baby’s en kleine kinderen moet men bijzonder oppassen omdat het virus een veel groter effect kan hebben dan bij volwassenen. De mond kan gaan ontsteken en het virus kan zich gaan verspreiden in het lichaam waardoor andere organen aangetast kunnen worden met vervelende gevolgen van dien. Zwangere vrouwen moeten ook oppassen en direct hulp zoeken indien een herpes infectie wordt vermoed. Dit kan namelijk in de laatste maanden van de zwangerschap complicaties geven voor het ongeboren kind.

Een andere complicatie geldt voor mensen met constitutioneel eczeem. Mensen die deze vorm van eczeem hebben moeten niet in de buurt komen van mensen met een herpes besmetting omdat daardoor de ziekte eczema herpeticum kan ontstaan. Deze ziekte is mogelijk dodelijk.

Reguliere behandeling van koortslip (herpes labialis)

Het is soms lastig om zeker te weten dat het gaat om een koortslip aangezien sommige andere klachten soortgelijke symptomen kunnen vertonen. Men kan echter het vocht van de blaasjes onderzoeken om het zeker te weten.

Een aantal dingen die men kan doen om een koortslip te behandelen:

 • Droog en schoon houden - De behandeling bestaat eigenlijk uit het goed schoon (water) maken en droog houden (goed afdrogenna het schoon maken) van het aangetaste gebied als de koortslip op komt zetten. Zeker het droog houden is belangrijk aangezien vocht de klachten kan verergeren.
 • Antivirale crème - Men kan zalf met antivirale stoffen (aciclovir) op de blaasjes smeren. Dit kan de genezing van de koortslip mogelijk wat bespoedigen.
 • Antibiotica - In heel ernstige gevallen kan het zijn dat de ontsteking zich uitbreidt en dat antibiotica nodig is om de infectie tegen te gaan.
 • Op peil houden weerstand - Indien mogelijk is het verstandig om te proberen om de algemene weerstand zo hoog mogelijk te houden.

Klassieke homeopathie en koortslip (herpes labialis)

Een koortslip kan men het beste behandelen door het afweersysteem te verbeteren waardoor het lichaam beter in staat is om het virus aan te kunnen en te kunnen vernietigen. Klassiek homeopathie is daarvoor bijzonder geschikt aangezien de behandeling altijd voor ogen heeft om de weerbaarheid en efficiëntie van het lichaam te stimuleren.

De reguliere behandeling is erop gericht om op het moment dat de koortslip weer de kop opsteekt de blaasjes en pijn te behandelen. De homeopathische behandeling is erop gericht om te voorkomen dat de koortslip weer ontstaat.

Ook voor een koortslip worden natuurlijk middelen gebruikt die afgestemd zijn op de specifieke klachten. De locatie (boven of onderlip), kleur, sensatie, bijkomende klachten, etc, worden gebruikt om een specifiek middel voor de patiënt met een herpes infectie te kiezen.

Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van de homeopathische werkwijze. De genoemde middelen zijn niet de enige middelen voor de genoemde klachten. Ook indien u zich herkent in de klachten kan het toch zijn dat een ander middel beter bij u past omdat de voorbeelden slechts korte samenvattingen zijn. Het innemen van een middel zonder advies van een bekwaam homeopaat valt onder de eigen verantwoording en leidt tot onnodige kosten, teleurstelling en mogelijk meer klachten. Een bekwaam homeopaat kan tevens beter inschatten welke potentie en dosering u nodig heeft, kortom deze kan u beter begeleiden.

Voorbeeld 1

Een patiënt die duidelijk een koortslip krijgt in de winter (koud en nat weer) terwijl in de zomer er nooit sprake is van een koortslip zou mogelijk het middel Rhus Toxicodendron kunnen krijgen. Zeker als altijd alleen de rechter kant is aangedaan.

Voorbeeld 2

Een patiënt die juist in de zomer door de zon een koortslip krijgt kan baat hebben bij het middel Natrium Muriaticum. Vooral als ook een sterk verlangen naar zout aanwezig is. Ook als verblijf aan de zee een factor is die een koortlip veroorzaakt dan kan je denken aan dit middel.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Bespreking tijdens radioprogramma 'Nens in de middag'

Klik hier om gesprek te beluisteren

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   

Bronnen en interessante links


Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design