-

Galstenen, Nierstenen en Blaasstenen en klassieke homeopathie

Galstenen (cholelithiasis)

Gal en galwegen

De gal is een klein zakje dat tussen de lever en de dunne darm in zit. De lever maakt gal aan dat vanaf de lever via twee samenkomende buisjes in de galblaas terecht komt. Het kan echter ook direct doorstromen naar de dunne darm omdat de galblaas via een buisje vastzit aan de doorgang van de lever naar de dunne darm. De galbuis komt vlak voordat het de dunne darm in gaat samen met de buis die van de alvleesklier af komt.

Gal is een vloeistof dat onder andere nodig is om de vetten, cholesterol en vitaminen in het eten te helpen verteren. Vandaar dat het gal dan ook direct naar de dunne darm, vlak achter de uitgang van de maag, wordt geleid. Een gedeelte van de gal blijft gewoon naar de dunne darm stromen terwijl een ander deel tussentijds wordt opgevangen in de galblaas voor het geval er tijdelijk wat meer gal nodig is (bijvoorbeeld bij een extra vette maaltijd). In de wand van de galblaas en galwegen zitten spieren die samen kunnen knijpen. Op die manier kunnen ze gal richting de dunne darm stuwen (peristaltiek). De galblaas concentreert het gal wat meer door het vocht eruit te halen zodat er meer gal opgeslagen kan worden.

Als er extra gal nodig is dan krijgt de galblaas een signaal en knijpt samen zodat er gal uit de galblaas stroomt en er extra veel gal naar de dunne darm toe gaat. Gal is een groengele vloeistof die bestaat uit galzouten, bilirubine, cholesterol, vetten en elektrolyten.

Ontstaan van galstenen

Het gal bestaat uit cholesterol. Normaliter blijft dit oplosbaar in de gal. Als er echter teveel cholesterol geproduceerd wordt dan kan dit niet meer opgelost worden in de vloeistof en worden het een soort kleine kristallen die aan elkaar kleven en zo kleine steentjes vormen. Hetzelfde kan gebeuren met calcium (kalk) kristallen. Vergelijk het met het oplossen van suiker in koud water. Een bepaalde hoeveelheid suiker kan je wel oplossen in een glas water maar als je meer suiker toevoegt dan zie je dat dit op de bodem van het glas blijft.

De kleine steentjes kunnen in de galblaas blijven (cholelithiasis) of in de buis naar de dunne darm (choledocholithiasis). Deze steentjes blijven in de galblaas achter of kunnen in de galbuis naar de dunne darm schieten. Het is niet altijd noodzakelijk dat dit problemen oplevert. Als er wel problemen zijn dan kan het volgende gebeuren:

 • Ontsteking - Steentjes in de galwegen kunnen zorgen voor een verstopping. Daardoor kunnen zich bacteriën ophopen en kan er een ontsteking ontstaan. Afhankelijk van de plaats van de verstopping kunnen ontstekingen in de lever (hepatitis), galblaas (cholangitis) of alvleesklier (pancreatitis) ontstaan. Deze infectie kan zich uitbreiden. Infecties moeten snel verholpen worden want als door een infectie de inhoud van de galblaas of pancreas in de buikholte terecht komt (perforatie) dan ontstaan zeer ernstige problemen.
 • Galkoliek - Als er een steentje in de galwegen zit dan geeft deze aanvalgewijs bijzonder veel pijn. Dit noemt men de galkolieken. De spieren in de wand van de galblaas en galbuis knijpen namelijk samen om gal naar de dunne darm te stuwen. Als er dan een steentje zit doet die veel pijn. Omdat gal nodig is om te helpen bij het ondersteunen van het verteren van vet eten komen deze kolieken vaak opzetten na een vette maaltijd.

Galstenen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Andere factoren die de kansen op galstenen verhogen zijn: veel vet eten, meerdere zwangerschappen, zwaarlijvigheid, ouder dan 40 jaar zijn en roken.

Op deze website kunt u een filmpje zien over galstenen.

Symptomen van galstenen

Het is niet altijd nodig dat de vorming van galstenen problemen opleveren (90% van de mensen met galstenen merken er niets van). Het komt ook voor dat mensen galstenen hebben en er hun hele leven geen last van hebben. De symptomen van galstenen hangen af van wat er precies aan de hand is: is er sprake van alleen een verstopping of is er (ook) een infectie:

 • Ontsteking - Naast pijn in de rechter bovenbuik kan er ook koorts, koude rillingen en geelzucht ontstaan. De pijn is erger bij diep inademen. De pijn kan bijzonder heftig zijn. Verder is mogelijk: misselijkheid, opgezette buik, winderigheid.
 • Galkoliek - Bij een galkoliek komt de pijn langzaam op, blijft even en gaat dan langzaam weg. Vaak ontstaan deze problemen na het eten van vet voedsel. De pijn zit vaak rechts boven in de buik en straalt uit naar het rechter schouderblad. De pijn kan gepaard gaan met misselijkheid en overgeven. Geelzucht kan een teken zijn dat de galwegen verstopt zijn en dat de lever geïnfecteerd is.

Klachten kunnen variëren in intensiteit: sommige mensen hebben alleen last van een ongemakkelijk gevoel en lichte misselijkheid na vet eten terwijl anderen hevige pijnen hebben en geelzucht vertonen. Het is niet altijd zo dat problemen na het eten van vet eten wijzen op galstenen. Dat kan ook veroorzaakt worden door andere klachten.

Reguliere behandeling van galstenen

Afgezien van veranderingen in dieet (minder vet eten) zijn er verschillende andere mogelijkheden:

 • Operatie - Als er stenen in de galblaas zitten dan wordt de galblaas vaak verwijderd. Tegenwoordig kan dat al door een paar sneetjes in de buikwand te maken en de galblaas er zo uit te halen. De in- en uitgang van de galblaas worden aan elkaar gemaakt zodat de gal van de lever direct naar de dunne darm loopt. Er is dus geen voorraadje gal meer over voor het geval dat.
 • Vergruizen galstenen - Met behulp van geluidschokgolven (lithotripsie) kunnen bepaalde soorten galstenen in de galblaas vergruisd worden. Het gruis gaat dan samen met het gal naar de dunne darm. De stenen mogen echter niet te groot zijn.
 • ERCP - ERCP (endoscopische retrograde cholangiopancreatografie) is een methode waarbij de sluitspier, die de galwegen afsluit op de plaats waar het de dunne darm in gaat, ingesneden wordt zodat de galsteen er doorheen kan. Via de mond, slokdarm, maag en dunne darm kan men bij die sluitspier komen.
 • Medicatie - Vanwege de hevige pijn kunnen verschillende soorten pijnstillers voorgeschreven worden. Ook kan medicatie die spieren ontspant gegeven worden aangezien de pijn veroorzaakt wordt door samentrekken van spiertjes in de wand van de galbuis. Bij ontstekingen kunnen ook antibiotica voorgeschreven worden.

Nier- (nephrolithiasis) en blaasstenen (urolithiasis)

Urinewegen

De urinewegen beginnen bij de twee nieren. De nieren zitten aan de achterkant van het lichaam ongeveer ter hoogte van de ribben (rugzijde). De nieren dienen ervoor om het bloed te filteren en afvalstoffen naar buiten (via urine) af te voeren. De nieren bestaan uit 3 gedeelten: niermerg, nierschors en nierbekken. Het nierschors en niermerg dienen om het bloed te filteren en in het nierbekken wordt de urine opgevangen. Via de urineleiders vloeit de urine naar de blaas. De wanden van de urineleiders (urethra) bevatten spiertjes die zich samen kunnen knijpen waardoor de urine naar de blaas toe wordt gestuwd. De blaas is een zak waarin de urine wordt opgevangen. Deze staat met de buitenwereld in verbinding door middel van een plasbuis (ureter). De verbinding tussen de blaas en plasbuis is afgesloten door middel van kringspieren die in samengeknepen toestand voorkomen dat er urine uit de blaas stroomt.

Ontstaan van nier- en blaasstenen

De urine bestaat uit verschillende afvalstoffen waaronder bepaalde stoffen zoals calcium, urinezuur, cystine, struviet. Als deze stoffen in te grote hoeveelheden aanwezig zijn dan kunnen ze niet meer worden opgelost. Dan slaan deze stoffen neer en vormen ze kleine steentjes. Een andere oorzaak kan zijn dat er in de urine bepaalde stoffen ontbreken die ervoor zorgen dat de stoffen opgelost blijven. Teveel vitamine C tot je nemen kan de kans op nierstenen verhogen. Enkele stoffen waarvan stenen in de urinewegen gemaakt kunnen zijn:

 • Calcium - Calcium is een van de voornaamste stoffen die bijvoorbeeld in te grote hoeveelheden kan worden afgescheiden in de urine (hypercalciuria). Verreweg de meeste stenen in de urinewegen bestaan uit calcium.
 • Urinezuur - Mensen met jicht kunnen meer last krijgen van nierstenen die bestaan uit urinezuur. Een factor die van negatieve invloed kan zijn is veel orgaanvlees eten.
 • Struviet - Stenen bestaand uit struviet kunnen het gevolg zijn van chronische of frequente infecties in de urinewegen (zoals bijvoorbeeld een blaasontsteking).

Afhankelijk van de plaats waar deze stenen zich vormen noemt men het nier- (nephrolithiasis) of blaasstenen (urolithiasis). Ze kunnen variëren in grote van bijzonder klein tot wel 2,5 cm groot. Er zijn ook stenen die in het nierbekken zitten en zo groot zijn dat ze deze helemaal opvullen.

Nierstenen komen vooral voor op een leeftijd tussen 20-50 jaar. Mannen hebben er 4x meer last van dan vrouwen.

Symptomen van nier- en blaasstenen

De steentjes hoeven niet perse klachten te veroorzaken. Als ze klachten veroorzaken dan kunnen dat twee problemen zijn:

 • Verstopping - Doordat een steentje (een gedeelte van) de urinewegen afsluit kan dit pijn veroorzaken. De spieren in de urineleiders willen namelijk de urine en het steentje vooruit richting blaas verplaatsen maar dit gaat natuurlijk gepaard met veel pijn, een zogenaamd niersteenkoliek. Een niersteenkoliek doet bijzonder veel pijn. De pijn gaat op en neer, is gelokaliseerd in de zijde of rug (lende) en straalt uit naar de (onder)buik, geslachtsorganen en bovenbenen. Naast pijn kan men last hebben van bloed in de urine, koorts, misselijkheid en overgeven. Als de steentjes in de blaas of urinebuis zitten kan dit problemen opleveren met urineren of kan zelfs geen urine meer naar buiten komen.
 • Ontsteking - Als de steentjes in de urinewegen zitten kunnen ze ontstekingen veroorzaken omdat ze ophoping van bacteriën kunnen veroorzaken en/of de wanden in de urinewegen kunnen beschadigen. Het kan zelfs zo zijn dat de nieren gaan opzetten omdat ze de urine niet kwijt kunnen.

Complicaties bij nierstenen kunnen zijn: opzwellen van de nieren (hydronephrosis) als gevolg van verstopping afvoer, infectie of abcesvorming achter de plaats waar de verstopping zit, beschadiging van de nieren als gevolg van de wrijving van de stenen en hoge bloeddruk.

Op deze website kunt u een filmpje zien over nierstenen.

Reguliere behandeling van nier- en blaasstenen

De behandeling van stenen in de urinewegen kan bestaan uit:

 • Veel drinken - Bij kleine steentjes kan het helpen om veel te drinken (indien mogelijk ook 's nachts) waardoor de steentjes het lichaam uitgespoeld worden en de concentratie urine laag blijft. Veel nier- en blaasstenen gaan weg door veel te drinken, te rusten en pijnstillers.
 • Vergruizen - Steentjes van maximaal 1 cm doorsnede kunnen met behulp van geluidsgolven vergruisd worden. Het gruis kan dan via de urine worden afgevoerd.
 • Endoscoop - Met behulp van een kleine flexibele buis met een grijpertje erop kan geprobeerd worden om het steentjes vast te pakken en te verwijderen. Deze methode werkt alleen bij de stenen in de blaas en urineleiders.
 • Oplossen van stenen - Sommige soorten stenen zijn op te lossen door de pH waarde van de urine te veranderen. Dit geldt echter alleen voor bepaalde soorten stenen.
 • Medicatie - Vanwege de hevige pijn kunnen verschillende soorten pijnstillers voorgeschreven worden. Ook kan medicatie die spieren ontspant gegeven worden aangezien de pijn veroorzaakt wordt door samentrekken van spiertjes in de wand van de urinewegen.
 • Aanpassingen dieet - Bij stenen die bestaan uit calcium: minder melkproducten en vitamine D eten indien men teveel aan calcium binnen krijgt (2-3 melkproducten per dag is voldoende). Bij oxalaat stenen: minder producten met oxalaat eten (chocolade, noten, aardbeien, rabarber, spinazie, bonen) en minder vitamine C (citrusvruchten). Bij fosfaastenen: oppassen met antibiotica. Bij andere soorten stenen is mogelijk medicatie nodig.

Klassieke homeopathie en gal-, nier- en blaasstenen

Ook voor gal-, nier- en blaasstenen biedt homeopathie een goede oplossing. De klassieke homeopathie richt zich daarbij op 2 aspecten:

 • Behandeling van de acute problemen
 • De neiging tot vorming van stenen tegen gaan

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op het aanpakken van het resultaat van het ontwikkelen van stenen, namelijk het verwijderen van de stenen die zich al gevormd hebben. Er is binnen de reguliere geneeskunde weinig te doen aan het voorkomen van het vormen van gal-, nier- en blaasstenen. De neiging om dit te ontwikkelen blijft bestaan ook na vergruizen en operatieve ingrepen. Veel mensen met nierstenen krijgen vroeg of laat weer met dit probleem te maken.

Uiteraard is operatief ingrijpen in bedreigende situaties noodzakelijk om ernstige complicaties te voorkomen.

Bij acute gal- of nierkolieken kan homeopathie ook bijzonder goed werken. Ervaringen bij het behandelen van dit soort klachten toont aan dat homeopathie ook binnen minuten en uren kan werken en lang niet altijd traag werkt.

Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van de homeopathische werkwijze. De genoemde middelen zijn niet de enige middelen voor de genoemde klachten. Ook indien u zich herkent in de klachten kan het toch zijn dat een ander middel beter bij u past omdat de voorbeelden slechts korte samenvattingen zijn. Het innemen van een middel zonder advies van een bekwaam homeopaat valt onder de eigen verantwoording en leidt tot onnodige kosten, teleurstelling en mogelijk meer klachten. Een bekwaam homeopaat kan tevens beter inschatten welke potentie en dosering u nodig heeft, kortom deze kan u beter begeleiden.

Voorbeeld 1)

Mevrouw N, 45 jaar oud en robuust uiterlijk leed volgens de reguliere artsen aan galsteen koliek. Ze had vaak last van aanvallen. Tijdens die aanvallen was ze bijzonder rusteloos, ze draaide heen en weer in bed. De vrouw leed verschrikkelijk onder de pijn. Ze was bijzonder angstig en bezorgd. Ze vroeg constant meer water om te drinken. Haar huid was droog en voelde zeer warm aan; de pols vol en snel. Ook had ze last van hoge koorts.

Het middel Aconitum Napellus werd opgelost in een beetje water. Ongeveer 5 minuten nadat ze 2 theelepels van de oplossing ingenomen had slaakte ze een zucht van verlichting en nam de pijn aanzienlijk af. Binnen een half uur was de pijn helemaal weg.

Voorbeeld 2)

Mevrouw F.B.W., 37 jaar oud, heeft last van het volgende in november:

 • Vaak hoofdpijn gevolgd door overgeven van gal, hoofdpijn start in rechter oog en straalt uit naar het voorhoofd met een zwaar gevoel in het achterhoofd.
 • Sinds de geboorte van haar zoon hoofdpijn tijdens de menstruatie.
 • Moeder en grootmoeder hebben beide last van galstenen.
 • Geschiedenis van galsteen kolieken (laatste in augustus), koliekpijn verbetert door warmte.
 • Slaapt met een sjaal over het hoofd vanwege de kou.
 • Zeer nerveus, schrikt makkelijk, terughoudend, zeer precies, moet zichzelf beheersen om geen zelfmoord te plegen.
 • Pijn in heiligbeen die naar de rechter dij uitstraalt.
 • Koude voeten, moet warme kruik in bed.
 • Menstruatiebloed bevat klonten en is donker. Vloeit maar 1 dag.
 • Soms trage polsslag.

Op 12 november krijgt ze Natrium Sulphuricum 10M en op 3 en 24 Januari krijgt ze Natrium Sulphuricum 50M. Daarna zijn de galsteen problemen, suïcidale depressie en andere klachten volledige verdwenen en ze zijn weg gebleven.

Voorbeeld 3)

Meneer A., 50 jaar oud, kreeg plotseling last van pijn in de buurt van de linker nier. Dit straalde uit naar de blaas. Er was een constante onproductieve drang om te urineren, sterk gevoel van misselijkheid en grote opgewondenheid. De aanval duurde ongeveer 2 uur en schommelde in intensiteit. Warmte applicaties op de pijnlijke zijde hielpen niet. Een paar pilletjes Nux Vomica 50M op de tong verhielpen de pijn bijna onmiddellijk. Echter binnen 48 uur kwam de aanval weer terug. Weer hielp Nux Vomica, maar na 36 uur kwam de aanval opnieuw terug. Echter nu zonder misselijkheid, geen drang om te moeten urineren, moeite met ontlasten, pijn zit dieper en is er continue. Lycopodium 10M hielp om de pijn geleidelijk te doen afnemen. Na één uur was de pijn weg en blijf deze weg zonder dat de medicatie herhaald hoefde te worden.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Bespreking tijdens radioprogramma 'Nens in de middag'

Klik hier om gesprek te beluisteren

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   

Bronnen en interessante links


Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design